ספאם ודואל

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - איסור על מסרוני פלאש), התשפ"ד-2024

הצעת חוק פרטית [פ/4522/25] של חבר הכנסת נאור שירי ואח', המבקשת להרחיב את "חוק הספאם" [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], כך שיחול גם על "מסרון פלאש" (Flash SMS), המוגדר כמסרון "המתקבל ומוצג באופן מיידי בציוד קצה של נמען או קבוצת נמענים...".

ספאם ודואל

תזכיר חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס'...)(סימון מסר המוני המופץ באמצעות יישום אוטומטי), התשפ"ב–2022

מטרת תזכיר החוק זאת היא הגברת השקיפות במרחב המקוון בנוגע לשימוש באמצעים ויישומים טכנולוגיים המאפשרים הפצת מסרים באופן אוטומטי ולצמצם את התופעה של הטיית דעת הקהל באמצעות שימוש באמצעים ויישומים כאמור. התזכיר מציע לחייב גורם, המפיץ ברשתות החברתיות הגדולות מסר ובכלל כך מידע, תגובה או סימן, תוך שימוש ביישום המאפשר את הפרסום באופן אוטומטי, לנהוג בשקיפות ולסמן מסר זה. באופן זה, משתמשי ...

ספאם ודואל

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון – חובת מסירת פרטים של שולח פרסומת בניגוד לחוק), התשפ"ג-2022

הצעת חוק פרטית [פ/276/25] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח'. ההצעה מבקשת לתקן את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם"), ולחייב חברות תקשורת שדרכן הפרסומת משוגרת לנמען, להעביר לנמען המבקש זאת את הפרטים המזהים של הגורם המפרסם. גורם שלא ימסור את הפרטים ייחשב בעצמו כ"מפרסם" לצורך החוק.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב [פ/5716/20 ...

ספאם ודואל

תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(תיקון), התשפ"ב-2022

מטרת התזכיר היא לדחות את מועד כניסתם לתוקף של סעיפים 1, 4(1) ו-6 לתיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וזאת מיום 24.5.2022 ליום 31.10.2022, על מנת לאפשר לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להשלים את הקמת המאגר להגבלת פניות שיווקיות (מאגר "אל תתקשרו אלי"), לאפשר תקופת "הרצה" לרישום צרכנים במאגר ולאפשר לציבור העוסקים לבצע את ההתאמות הנדרשות במערכות המחשוב אצלם לצורך בירור ...

סדר דין פלילי

טיוטת תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון)(הוראת שעה), התשפ"ג-2022

מטרת (טיוטת) התקנות לקבוע כי רשות אכיפה, המפעילה מערך לשליחת הודעות מקוונות, תשלח לחייב, נוסף על ההמצאה בדואר, גם הודעה מקוונת על ביצוע עבירת תעבורה ועבירת קנס, וכן הודעה לתשלום קנס או הזמנה למשפט לעניין עבירת קנס. כיום, לפי חזקת המסירה בתקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד - 1974, רואים בעבירות הנ"ל את ההודעה על ביצוע העבירה, לתשלום קנס ...

ספאם ודואל

תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב-2022

בשנת 2020 הכנסת אישרה את תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, שעיקרו בהקמת מאגר "אל תתקשרו אלי". התיקון לחוק קבע הסדר של Opt Out לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאלה אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר מספרי טלפון של צרכנים. חוק הגנת הצרכן מסמיך את שר הכלכלה לקבוע הוראות בנוגע להקמת המאגר וניהולו, לרבות ...