פרטיות וסייבר

ת"א 24383-07-19 צדקיאן נ' סלקום ישראל בע"מ

סלקום מסרה את מכשיר הטלפון של התובעת לצד שלישי והסתירה זאת ממנה (פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופט רפי ארניה, 29.3.2022):

העובדות: תביעה כספית בעילה של פגיעה בפרטיות. התובעת מסרה את הטלפון שלה לתיקון במרכז שירות של הנתבעת. הנתבעת מסרה את הטלפון של התובעת לצד שלישי, שיצר קשר עם התובעת ועדכן אותה כי הטלפון שלה ברשותו מספר ימים.  

נפסק: התובעת לא הסכימה ...

ספאם ודואל

הממשלה אינה ערוכה להפעלת מאגר "אל תתקשרו אלי"

תזכיר חוק חדש מבקש לדחות את הפעלת מאגר "אל תתקשרו אלי" בחצי שנה, לסוף חודש אוקטובר הקרוב. בחודש נובמבר 2020 הכנסת אישרה את תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, שעיקרו בהקמת מאגר "אל תתקשרו אלי". ההסדר החדש בחוק הגנת הצרכן קבע מנגנון של Opt Out לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאלה אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות ...

חופש הביטוי

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הגבלות מוסכמות על שירות וציוד תקשורת), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3637/24] של חבר הכנסת משה ארבל ואח', המבקשת לתקן את הסדר ניטראליות הרשת וניטראליות ציוד התקשורת הקבוע בסעיף 51ג לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ההצעה נועדה להרחיב את הזכויות שנקבעו בסעיף 51ג(ג)(2)(א) לחוק, ולהחליף אותו בהסדר מפורט יותר לפיו מנוי של חברת תקשורת יהיה רשאי, בהסכמה עם בעל רישיון או ספק ציוד קצה/תקשורת, להגביל את תכונות השירות והציוד ...

ספאם ודואל

תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(תיקון), התשפ"ב-2022

מטרת התזכיר היא לדחות את מועד כניסתם לתוקף של סעיפים 1, 4(1) ו-6 לתיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וזאת מיום 24.5.2022 ליום 31.10.2022, על מנת לאפשר לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להשלים את הקמת המאגר להגבלת פניות שיווקיות (מאגר "אל תתקשרו אלי"), לאפשר תקופת "הרצה" לרישום צרכנים במאגר ולאפשר לציבור העוסקים לבצע את ההתאמות הנדרשות במערכות המחשוב אצלם לצורך בירור ...

רגולציה וממשל

הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה)(תיקון - שקיפות מודעות בחירות בעולם הדיגיטלי), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/3152/24] של חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב, שנועדה להתאים את החקיקה הקיימת לכך שחלק ניכר מפלטפורמות הפרסום הקיימות הן מקוונות, בדרך של הטלת חובת שקיפות גם על תעמולת בחירות במדיה דיגיטלית. הצעות חוק דומות הוגשו על-ידי חברת הכנסת תהלה פרידמן בכנסת ה-23 [פ/2512/23] ועל-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל בכנסת ה-20 [פ/2566/20].

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק סינון תכנים פוגעניים באינטרנט במוסדות חינוך, התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3531/24] של חבר הכנסת מופיד מרעי, המבקשת לקבוע כי מערכות המחשבים של מוסדות חינוך, המיועדות לשימוש תלמידי המוסד, לא יחוברו לאינטרנט אלא אם הותקנו בהן אמצעים טכנולוגיים המונעים גישה לתכנים פוגעניים. חבר הכנסת איתן כבל ואח' הגישו הצעת חוק זהה בכנסת ה-20 [פ/1642/20].

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק סינון אתרים פוגעניים במקומות ציבוריים, התש"ף–2022

הצעת חוק פרטית [פ/3469/24] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לחייב גופים המאפשרים גלישה חופשית באינטרנט לציבור, להפעיל כברירת מחדל שירות סינון אתרים פוגעניים, למעט כשהגלישה מתבצעת באמצעות קוד גישה ייחודי שיינתן לבני 18 ומעלה לבקשתם.

הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת מקלב ואח' בכנסת ה-19 [פ/2810/19], בכנסת ה-20 [פ/1667/20], בכנסת ה-22 [פ/894/22] ובכנסת ה-23 [ ...