סדר דין פלילי

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)(תיקון מס' 3)(חובת דיווח), התשפ"ד-2024

הצעת חוק מטעם הכנסת [1046] המבקשת לתקן את הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, ולהחזיר לחוק את חובתן של הרשויות החוקרות לדווח לכנסת מדי שנה על יישומו של החוק (חובה שפקעה בשנת 2011). לפי ההצעה, הדיווח הראשון, שעניינו יישום החוק בשנת 2024, יועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת עד ל-1.3.2025.

ההצעה מבוססת על ...

סדר דין פלילי

טיוטת תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון)(הוראת שעה), התשפ"ג-2022

מטרת (טיוטת) התקנות לקבוע כי רשות אכיפה, המפעילה מערך לשליחת הודעות מקוונות, תשלח לחייב, נוסף על ההמצאה בדואר, גם הודעה מקוונת על ביצוע עבירת תעבורה ועבירת קנס, וכן הודעה לתשלום קנס או הזמנה למשפט לעניין עבירת קנס. כיום, לפי חזקת המסירה בתקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד - 1974, רואים בעבירות הנ"ל את ההודעה על ביצוע העבירה, לתשלום קנס ...

סדר דין פלילי

הצעת חוק המשטרה (חדירה לחומר מחשב), התשפ"ד - 2024

הצעת חוק פרטית [פ/4707/25] של חבר הכנסת צביקה פוגל, שנועדה להרחיב את ההוראות העוסקות בחדירה לחומר מחשב, "כך שלמשטרת ישראל יינתן כלי משמעותי במאבק מול ארגוני הפשיעה בעת עריכת חיפושים אלו". ההצעה מציעה, בין היתר, להסמיך את ביהמ"ש להורות על מתן צו חדירה לחומר מחשב שלא בפני עדים וללא ידיעת מחזיק המחשב, אם שוכנע שחיפוש כזה נדרש לגילוי, לחקירה או ...

סדר דין פלילי

תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), (תיקון מס' __), התשפ"ב-2022

תזכיר חוק שפרסם משרד המשפטים, שמטרתו ליישם הסכמים בינלאומיים שנחתמו עם ארה"ב, כחלק מהתנאים להצטרפות מדינת ישראל לתכנית הפטור מאשרות כניסה (Visa Waiver Program), שתאפשר לישראלים להיכנס לארה"ב ללא צורך בהנפקת אשרה. התזכיר מציע להקים מנגנון חילופי מידע סדור בין המדינות, על בסיס שאילתות והשוואת טביעות אצבעות ביומטריות שבידי הצדדים, אל מול מאגרים מדינתיים של הצד האחר. יישום חלק מהתנאים ...

סדר דין פלילי

טיוטת תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (מסירת פרטי הרישום למשטרה על ידי גוף המנהל הליך פלילי), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות שפרסמו משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים. חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, קובע בסעיף 2(ב) כי על גוף המנהל הליך פלילי למסור למשטרת ישראל פרטי רישום פלילי, פרטי רישום משטרתי ונתונים נלווים - בדרך ובמועד שיקבעו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים. מטרת התקנות המוצעות היא להסדיר את אופן שבו יימסרו פרטי רישום אלה למערכת המידע הפלילי שמנהלת משטרת ישראל, לרבות ...

סדר דין פלילי

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת)(תיקון - חובת דיווח), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3531/25] של חבר הכנסת שמחה רוטמן ואח', המבקשת לתקן את הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, ולהחזיר לחוק את חובתן של הרשויות החוקרות (שפקעה בשנת 2011) לדווח לכנסת מדי שנה על יישומו של החוק. חבר הכנסת יריב לוין הגיש הצעת חוק דומה בעיקרה בכנסת ה-19 [פ/2055/19].

סדר דין פלילי

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(שלילת הסכמה כהיתר לחיפוש בחומר מחשב), התשפ"ג–2023

הצעת חוק פרטית [פ/2927/25] של חבר הכנסת אריאל קלנר, המבקשת לקבוע כי בשל פערי הכוחות המובנים בין נחקר לחוקריו, ובשל הפגיעה החריפה בפרטיות ובזכויות נחקרים שעלולה להיגרם לנחקר ולכל מי שעומד איתו בקשר דיגיטלי - כתוצאה מחיפוש בחומרי מחשב - לא יהיה תוקף להסכמת נחקר לחיפוש בחומר מחשב ויידרש צו שיפוטי כדי להתיר חיפוש שכזה. בנוסף, הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ראיה שהושגה ...