סדר דין פלילי

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)(תיקון - היוועדות חזותית), התשנ"ט-2018

הצעת חוק פרטית [פ/5828/20] של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי כנסת, המבקשת להסדיר את קיומם של דיונים בעניינו של חשוד או נאשם, שאינם דיוני הוכחות, בדרך של היוועדות חזותית. הסדר זה היה קבוע בחוק בעבר במסגרת הוראת שעה. הצעת חוק דומה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת דוד אמסלם [פ/2519/20].

סדר דין פלילי

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)(תיקון - היוועדות חזותית), התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/2519/20] של חבר הכנסת דוד אמסלם, המבקשת להסדיר את קיומם של דיוני מעצרים בדרך של היוועדות חזותית. הסדר זה היה קבוע בחוק בעבר במסגרת הוראת שעה.

סדר דין פלילי

תזכיר חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס'...)(תוקפן של תקנות בעניין הסכמים בין-לאומיים מסויימים), התשע"ד-2014

תזכיר החוק מבקש להוסיף לסעיף 13 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, פעולות חקירה נוספות בתחום המחשבים ותקשורת בין מחשבים, כגון קבלת נתוני תקשורת, ביצוע חדירה לחומר מחשב, תפיסת חומר מחשב ותפיסת חפץ.

סדר דין פלילי

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014

הצעת חוק ממשלתית שנועדה להסדיר את דיני החיפוש והתפיסה של רשויות האכיפה בהליכים פליליים ולהחליף את פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969. הצעת החוק כולל הסדר חדש ומקיף (פרק ו') בכל הנוגע בפעולות בחומר מחשב.

חופש הביטוי

הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ז-2016

הצעת חוק ממשלתית [1104] שמטרתה "לייעל את ההתמודדות של מדינת ישראל עם פרסום של תכנים ברשת האינטרנט (המרשתת) אם הפרסום מהווה עבירה פלילית, ובנסיבות העניין קיימת אפשרות ממשית לכך שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של אדם, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה, וזאת באמצעות מניעת המשך הפרסום של תכנים אלה או צמצום מרבי של החשיפה אליהם".