חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61), התשפ"א-2020

תיקון לחוק הגנת הצרכן - הקמת מאגר להגבלת פניות טלפוניות שיווקיות ("אל תתקשרו אלי").