בינה מלאכותית

בריטניה: הורחבה הגנת פטנטים לבינה מלאכותית

בהחלטה תקדימית, בית המשפט העליון של אנגליה ווילס קבע כי רשת נוירונים מלאכותית מבוססת חומרה ראויה להגנת פטנט כחומר לאחר שהסתיים תהליך האימון שלה. רשת כזו היא רכיב קריטי בפיתוח סוגים מסוימים של בינה מלאכותית. פסק הדין עתיד להשפיע באופן משמעותי על האפשרות להגן על AI באמצעות פטנטים.

החלטת בית המשפט מנטרלת את האיסור על רישום פטנטים על ...

בינה מלאכותית

ארצות-הברית: בינה מלאכותית אינה יכולה להיחשב כממציאת פטנט

בית משפט פדרלי לערעורים בארה"ב קבע כי המונח "Individual" בחוק הפטנטים האמריקאי (Patent Act) עוסק בבני אנוש בלבד ולפיכך מערכת בינה מלאכותית (AI) אינה יכולה להיחשב כממציאה של אמצאה הראויה להגנת דיני הפטנטים. בית המשפט סירב לבקשת ד"ר סטיבן ת'אלר, המאתגר את מערכת המשפט העולמית בנושאים אלה בעת האחרונה, לרשום את מערכת ה-AI כממציאת הפטנט. באי כוחו של ת'אלר כבר הודיעו ...

בינה מלאכותית

רשם הפטנטים: בינה מלאכותית לא יכולה להיחשב ממציא

הכרה בבינה מלאכותית כממציאה בבקשה פטנט, או רישום פטנט על אמצאה שנעשתה ללא מעורבות אנושית כלשהי, צריכה להימסר למחוקק. עד אז, יש לפרש את חוק הפטנטים כמתייחס לממציא שהוא בן אנוש בלבד.

כך קבע רשם הפטנטים, עו"ד אופיר אלון, כשדחה שתי בקשות לרישום פטנט שהגיש דר. סטיבן ת'אלר. ת'אלר מציין שהממציאה היא תוכנת בינה מלאכותית פרי פיתוח, DABUS. הוא עמד ...

פטנטים

אוסטרליה: בינה מלאכותית לא תחשב לממציא פטנט

בינה מלאכותית אינה יכולה להיחשב ל"ממציא" תחת חוק הפטנטים, גם אם ההמצאה הופקה על ידה, וזאת משום שאינה "אדם טבעי". כך קבע בית המשפט הפדרלי באוסטרליה, כאשר דן בבקשת רישום פטנט של ד"ר סטיבן ת'אלר האמריקאי, שבה דרש לרשום את מערכת הבינה המלאכותית שפיתח כממציאת הפטנט שהתבקש על התוצרים שהפיקה.

בית המשפט הפדרלי באוסטרליה קבע כי למרות שהדבר לא הוגדר ...

פטנטים

טיוטת תקנות הפטנטים (ניהול דיונים בהליכים לפני הרשם באמצעים טכנולוגיים), התשפ"א-2021

טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים. מטרתן להסדיר קיום דיונים ברשות הפטנטים באמצעות מכשירים טכנולוגיים, לאור המגמה ההולכת ומתרחבת בעניין זה, לצד הצורך שעלה בעקבות מגפת הקורונה. התקנות מבחינות בין דיונים שאינם כוללים שמיעת עדות ודיונים הכוללים שמיעת עדות.

בינה מלאכותית

בקשות לרישום פטנטים מס' 268605, 268604 - ד"ר סטפן ל. תאל'ר

פרשנות המילה "ממציא" בחוק הפטנטים היא בן־אנוש ואין להרחיבה כדי לכלול בינה מלאכותית (החלטה, רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר, אופיר אלון):

העובדות: המבקש הגיש בקשות לרישום פטנט בהן ציין כי הממציא הוא "Dabus" - מכונה מבוססת בינה מלאכותית. תהליך האמצאה של המכונה כולל 2 שלבים: יצירת רעיונות חדשים על ידי רשת נוירונים מלאכותית שאומנה באמצעות מידע כללי מעולמות ידע מגוונים; ובחירת ...

זכויות יוצרים

ארה"ב בוחנת השפעות ה-NFT על זכויות קניין רוחני

משרדי זכויות יוצרים והפטנטים וסימני המסחר בארצות-הברית יחקרו במשותף את האתגרים שמציב עולם ה-NFT על תחום הקניין הרוחני. בכך נענו לבקשת הועדה השיפוטית לענייני זכויות יוצרים בסנאט. במכתב שנכתב מטעם הועדה, התבקשו המשרדים לבחון את השימושים שניתן לעשות ב-NFTs לשם שמירה על זכויות הקניין הרוחני וניהולן, וכן את יכולתם של ההסדרים החוקיים הקיימים לאכוף ביעילות הפרות המתרחשות במסגרת השימוש ...