סדר דין פלילי

טיוטת תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (מסירת פרטי הרישום למשטרה על ידי גוף המנהל הליך פלילי), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות שפרסמו משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים. חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, קובע בסעיף 2(ב) כי על גוף המנהל הליך פלילי למסור למשטרת ישראל פרטי רישום פלילי, פרטי רישום משטרתי ונתונים נלווים - בדרך ובמועד שיקבעו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים. מטרת התקנות המוצעות היא להסדיר את אופן שבו יימסרו פרטי רישום אלה למערכת המידע הפלילי שמנהלת משטרת ישראל, לרבות ...

סדר דין פלילי

הממשלה רוצה להאריך את הסדר הקורונה לדיוני מעצר בהיוועדות חזותית

משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים פרסמו להערות הציבור את טיוטת צו להארכת תוקפו של חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש, התשפ"ב-2022 - שנועד להאריך בשישה חודשים נוספים את החוק המסדיר את השתתפותם של עצורים ואסירים בדיונים בעניינם בבית המשפט, בהיוועדות חזותית (Video Conference), במהלך מגיפת הקורונה.

החוק נחקק בחודש אוגוסט 2020 ונועד ...

סדר דין פלילי

ת"פ 9625-07-18 מדינת ישראל נ' סער ואח'

הודעות הנאשמת והתוצרים שהופקו מהטלפון שלה קבילים ואין עילה חוקית לפסול אותם (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט עמי קובו):

העובדות: בקשת הנאשמת 2 לפסילת ראיות. נגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועוד. הנאשמת שימשה כמנהלת מחלקת פולין בחברת טיולי "הגשר" ונטען כי הנאשמת ביחד עם אחרים היתה צד להסדרים כובלים ...

סדר דין פלילי

ת"פ 699-08-20 מדינת ישראל נ' נחום

הקוד המוסרי המקובל בחברה הוא לא לפרסם צילומים של נפגעי אירועים טראומטיים (החלטה, שלום נצרת, השופטת רות שפילברג כהן):

העובדות: הנאשם טען כי הופלה באכיפה בררנית וכי הגשת כתב האישום נגדו נוגדת את כללי הצדק. מכאן בקשתו להורות על מחיקת כתב האישום, המייחס לו עבירות לפי סעיפים 2(4), 2(4א) ו-5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנאשם הבחין בתאונת דרכים בה נפגע נהג רכב, שקיפח ...

סדר דין פלילי

טיוטת צו להארכת תוקפו של חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש, התשפ"ב-2022

בחודש אוגוסט 2020 נחקק חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020. החוק מסדיר השתתפות עצורים ואסירים בדיונים בעניינם בבית המשפט, בהיוועדות חזותית, ונועד לתת מענה לחשש להתפשטות נגיף הקורונה במקומות המעצר ובבתי הסוהר. ההסדר בחוק נקבע כהוראת שעה, שהוארכה מעת לעת. טיוטת הצו מציינת כי לפי הערכת משרד הבריאות, עדיין ...

מין ופורנוגרפיה

ת"פ 19692-07-21 מדינת ישראל נ' פלוני

יש להתיר לבת זוג לחזור בה מהסכמתה להמשך החזקת בן הזוג בסרטונים אינטימיים (החלטה, שלום קריות, השופט יוסי טורס, 28.4.2022):

העובדות: במסגרת חקירה פלילית נגד נאשם, על רקע תלונת זוגתו למעשי אלימות כלפיה, גילתה המאשימה שבטלפון של הנאשם מצויים סרטונים רבים בהם נראית המתלוננת בעירום ובמצבים אינטימיים. המכשיר לא הוגש כראיה לבסוף והשאלה היא מה ייעשה בסרטונים. הסרטונים מתעדים אירועים שבוצעו על פני הדברים ...