הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון – חובת מסירת פרטים של שולח פרסומת בניגוד לחוק), התשפ"ג-2022

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/276/25] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח'. ההצעה מבקשת לתקן את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם"), ולחייב חברות תקשורת שדרכן הפרסומת משוגרת לנמען, להעביר לנמען המבקש זאת את הפרטים המזהים של הגורם המפרסם. גורם שלא ימסור את הפרטים ייחשב בעצמו כ"מפרסם" לצורך החוק.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב [פ/5716/20], בכנסת ה-22 על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב ואח' [פ/690/22], בכנסת ה-23 על-ידי חבר הכנסת משה גפני ואח' [פ/1374/23] ובכנסת ה-24 על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב ואח' [פ/3368/24].