הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - איסור על מסרוני פלאש), התשפ"ד-2024

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/4522/25] של חבר הכנסת נאור שירי ואח', המבקשת להרחיב את "חוק הספאם" [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], כך שיחול גם על "מסרון פלאש" (Flash SMS), המוגדר כמסרון "המתקבל ומוצג באופן מיידי בציוד קצה של נמען או קבוצת נמענים...".