תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב-2022

אולי יעניין אותך גם

בשנת 2020 הכנסת אישרה את תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, שעיקרו בהקמת מאגר "אל תתקשרו אלי". התיקון לחוק קבע הסדר של Opt Out לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאלה אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר מספרי טלפון של צרכנים. חוק הגנת הצרכן מסמיך את שר הכלכלה לקבוע הוראות בנוגע להקמת המאגר וניהולו, לרבות בעניין בקשת צרכן לרשום מספר טלפון במאגר, לשנותו או להסירו; וכן אופן בירור המידע הרשום במאגר על-ידי עוסק וצרכן. התקנות החדשות נועדו לקבוע את אמצעי הגישה למאגר על-ידי צרכנים ועוסקים והן ייכנסו לתוקפן ביום 1.1.2023. לעיון בטיוטת התקנות.