פרטיות וסייבר

תקנות שעת חירום (הסמכת צה"ל לביצוע פעולה בחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת), התשפ"ד - 2023

תקנות שעת חירום המסמיכות את צה"ל לחדור ולבצע פעולות בחומר מחשב בשעת חירום, גם בלא ידיעת בעל המחשב, לצורך סיכול או מניעה של גישה למידע חזותי המופק ממצלמה נייחת, שיש בה כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה או את רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל בקשר לפעולות הלחימה.

ראיות אלקטרוניות

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – חיפוש בחומר מחשב וסמכות יושב ראש הכנסת), התשפ"ג–2023

הצעת חוק פרטית [פ/2014/25] של חבר הכנסת אריאל קלנר, המבקשת להתאים את דיני החסינות מפני חיפוש, שחלים על חברי כנסת, "לעידן המחשב והטלפון החכם". ההצעה מבקשת לקבוע חסינות מפני חיפוש בחומר מחשב, ובכלל זה טלפונים חכמים, לחבר הכנסת ולעובדי לשכתו. חבר הכנסת קלנר הגיש הצעת חוק זהה בכנסת ה-23 [פ/2163/23].

פרטיות וסייבר

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' )(מערכת צילום ביומטרית), התשפ"ד-2023

הצעת חוק ממשלתית שמטרתה להסדיר היבטים של הצבת מערכות צילום ביומטריות במרחב הציבורי, ושימוש בהן על-ידי משטרת ישראל. מערכות הצילום כוללות יכולות עיבוד המאפשרות צילום של אנשים והשוואה למידע מזוהה שהוזן למערכת, באופן שעשוי לאפשר לזהות את האדם המצולם. השימוש המשטרתי במערכות צילום ביומטריות יכול שייעשה בדרך של הכללה מבעוד מועד של פרט זיהוי על אדם מסוים (באופן שמאפשר למערכת לספק ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 37)(מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ב-2022

הצעת חוק ממשלתית [1570] שמטרתה להסדיר הצבת מערכות צילום מיוחדות במרחב הציבורי ושימוש בהן על ידי משטרת ישראל. מערכות הצילום כוללות יכולות עיבוד המאפשרות צילום של אובייקטים או של אנשים, והשוואתם למידע מזוהה שהוזן למערכת בעניינם, באופן שעשוי לאפשר לזהות את האובייקט או את האדם המצולם. השימוש המשטרתי במערכות צילום מיוחדות יכול שייעשה בדרך של הכללה מבעוד מועד של פרט זיהוי על אדם או ...

סדר דין פלילי

טיוטת צו להארכת תוקפו של חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש, התשפ"ב-2022

בחודש אוגוסט 2020 נחקק חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020. החוק מסדיר השתתפות עצורים ואסירים בדיונים בעניינם בבית המשפט, בהיוועדות חזותית, ונועד לתת מענה לחשש להתפשטות נגיף הקורונה במקומות המעצר ובבתי הסוהר. ההסדר בחוק נקבע כהוראת שעה, שהוארכה מעת לעת. טיוטת הצו מציינת כי לפי הערכת משרד הבריאות, עדיין ...

סדר דין פלילי

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(שלילת הסכמה כהיתר לחיפוש בחומר מחשב), התשפ"ג–2023

הצעת חוק פרטית [פ/2927/25] של חבר הכנסת אריאל קלנר, המבקשת לקבוע כי בשל פערי הכוחות המובנים בין נחקר לחוקריו, ובשל הפגיעה החריפה בפרטיות ובזכויות נחקרים שעלולה להיגרם לנחקר ולכל מי שעומד איתו בקשר דיגיטלי - כתוצאה מחיפוש בחומרי מחשב - לא יהיה תוקף להסכמת נחקר לחיפוש בחומר מחשב ויידרש צו שיפוטי כדי להתיר חיפוש שכזה. בנוסף, הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ראיה שהושגה ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40)(מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ג-2023

הצעת חוק ממשלתית [1600] שמטרתה להסדיר היבטים של הצבת מערכות צילום מיוחדות במרחב הציבורי ושימוש בהן על ידי משטרת ישראל. הצעת החוק נועדה לעגן את הכללים שיחולו לגבי הפעלה והצבה של מערכות כאמור, וכן את השימוש במידע שנאגר באמצעותן. הצעת החוק פורסמה ברשומות כבר בחודש יוני 2022 [הצעות חוק הממשלה 1570], בנוסח שהסדיר גם את השימוש במערכות צילום ביומטריות. ההצעה ...