סדר דין אזרחי

ת"א 35870-10-22 טלזר 019 שרותי תיקשורת בינלאומיים בע"מ נ' הסתדרות הפועל המזרחי בישראל

אין די שיועצת משפטית חברה בקבוצת WhatsApp כדי להחיל אוטומטית חיסיון על התכתובת בקבוצה (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת תמר אברהמי, 25.11.2023):

העובדות: תביעה בין חברת תקשורת לבין ארגון עובדים. התובעת טענה כי הנתבעת מפרה סימני מסחר רשומים שלה. בין הצדדים מתנהל הליך נוסף בביה"ד לעבודה. ההחלטה עוסקת במחלוקות בין הצדדים על השלמת ההליכים המקדמיים. מחלוקת אחת עסקה בשאלת החיסיון בנוגע ...

פרטיות וסייבר

תקנות שעת חירום (הסמכת צה"ל לביצוע פעולה בחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת), התשפ"ד - 2023

תקנות שעת חירום המסמיכות את צה"ל לחדור ולבצע פעולות בחומר מחשב בשעת חירום, גם בלא ידיעת בעל המחשב, לצורך סיכול או מניעה של גישה למידע חזותי המופק ממצלמה נייחת, שיש בה כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה או את רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל בקשר לפעולות הלחימה.

פשעי מחשב

יוזמה בינלאומית נגד כופרות: ישראל תחנוך את ירדן

50 מדינות החליטו על מדיניות משותפת נגד תשלום כופר, לרבות גיבוש רשימה שחורה משותפת של ארנקים המעורבים בתוכנות כופר, והתחייבות לסייע לכל מדינה חברה שנפגעה ממתקפת כופר משמעותית. בין המדינות נמנית גם ישראל. ההחלטה התקבלה במסגרת ה- Counter Ransomware Initiative (CRI)  ("היוזמה נגד כופרה") - שקיימה לאחרונה את הכינוס השנתי השלישי שלה בוושינגטון הבירה.

המדינות החברות הדגישו את מחויבותן המשותפת ...

סדר דין אזרחי

תיק 1367168/3 פלונית נ' פלוני

דיון הוכחות בבית הדין הרבני יתקיים בהיוועדות חזותית (החלטה, ביה"ד הרבני האזורי י-ם, הרבנים פרימן, בירדוגו ורבינוביץ, 24.5.2023):

העובדות: בית הדין הרבני קיבל, ברוב דעות, את בקשת התובעת לקיים דיון הוכחות, בתביעת גירושין, באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference). התובעת, תושבת ארה"ב, ביקשה שדיון ההוכחות יתקיים בהיוועדות חזותית, בשל הקושי שלה להגיע לדיון בישראל, בהיותה מטפלת בשני ילדים קטנים. הבעל הנתבע התנגד ...

פרטיות וסייבר

ועדת השרים לחקיקה אישרה: מצלמות לזיהוי פנים במרחב הציבורי

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום הצעת חוק ממשלתית, שיזמו השרים לוין ובן גביר, במטרה להסדיר היבטים של הצבת מערכות צילום ביומטריות במרחב הציבורי, ושימוש בהן על-ידי משטרת ישראל [הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' )(מערכת צילום ביומטרית), התשפ"ד-2023]. הצעת החוק כוללת משמעויות מרחיקות לכת באשר לזכות לפרטיות ולפיכך מעוררת ביקורת והתנגדות רבה.

מערכות הצילום עליהן חולשת הצעת ...

ראיות אלקטרוניות

ישראל אוספת ראיות דיגיטליות נגד מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח

בישראל מתנהל מאמץ נרחב לאיסוף ראיות פורנזיות דיגיטליות נגד מחבלי החמאס שנטלו חלק בטבח בעוטף עזה ב-7.10.2023, במטרה להעמידם לדין על פשעים נגד האנושות. בטבח נרצחו כ-1,400 אנשים.

חברות ישראליות המתמחות באיסוף מידע מרשתות חברתיות גויסו לצורך בניית מאגר מידע שמכונה "הספרייה". הספריה היא מאגר מסודר של כל מחבלי החמאס שחדרו לישראל, ושזהותם אומתה באמצעים שונים. המאגר מרכז את כל ...

פרטיות וסייבר

צה"ל הוסמך לחדור למחשבי מצלמות, למחוק ולשבש מידע

צה"ל הוסמך לחדור למחשבים המשמשים להפעלת מצלמות נייחות ולמחוק, לשבש או להפריע לפעולתם - והכל לצורך סיכול או מניעה של גישה לצילומים שהיא מפיקה אם יש בהם כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה או את רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל בלחימה. כך קובעות תקנות שעת חירום (הסמכת צה"ל לביצוע פעולה בחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת), התשפ"ד 2023. התקנות ...