תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(תיקון), התשפ"ב-2022

אולי יעניין אותך גם

מטרת התזכיר היא לדחות את מועד כניסתם לתוקף של סעיפים 1, 4(1) ו-6 לתיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וזאת מיום 24.5.2022 ליום 31.10.2022, על מנת לאפשר לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להשלים את הקמת המאגר להגבלת פניות שיווקיות (מאגר "אל תתקשרו אלי"), לאפשר תקופת "הרצה" לרישום צרכנים במאגר ולאפשר לציבור העוסקים לבצע את ההתאמות הנדרשות במערכות המחשוב אצלם לצורך בירור המידע במאגר.