פרטיות וסייבר

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 37)(מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ב-2022

הצעת חוק ממשלתית [1570] שמטרתה להסדיר הצבת מערכות צילום מיוחדות במרחב הציבורי ושימוש בהן על ידי משטרת ישראל. מערכות הצילום כוללות יכולות עיבוד המאפשרות צילום של אובייקטים או של אנשים, והשוואתם למידע מזוהה שהוזן למערכת בעניינם, באופן שעשוי לאפשר לזהות את האובייקט או את האדם המצולם. השימוש המשטרתי במערכות צילום מיוחדות יכול שייעשה בדרך של הכללה מבעוד מועד של פרט זיהוי על אדם או ...

פרטיות וסייבר

תזכיר חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 19 – הוראת שעה)(פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה), התשפ"ב-2022

החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, מאפשר לבני משפחה לפנות לבית משפט בבקשה לקבלת צו הגנה, בהתקיים העילות הקבועות בחוק. אין כיום בחוק כלי המסייע באכיפת הצו ומעקב אחר קיומו בזמן אמת. מטרת החוק המוצע היא לאפשר לביהמ"ש במקרים המתאימים להטיל תנאים לפיקוח על קיומו של צו הגנה, באמצעות פיקוח טכנולוגי המבוסס על טכנולוגיית GPS. הפיקוח יאפשר ניטור רציף ובזמן אמת אחר ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון - צפייה מקוונת של ההורים בצילומים), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3942/24] של חבר הכנסת אופיר כץ. ההצעה מבקשת לתקן את חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט - 2018. בחוק זה הסמכות לצפייה ולשימוש בצילומים לפיו היא על-ידי משטרת ישראל או על-ידי מפקח הממונה על ידי המשרד המטפל. ההצעה מבקשת לאפשר להורי הפעוטות לצפות בילדיהם באופן מקוון וחי. לפי ההצעה, הסדר זה יאפשר ...

פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות נתיבים מהירים (הגנת הפרטיות), התשפ"ב-2022

חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000, מסמיך את שרת התחבורה להכריז על נתיב כ"נתיב מהיר", המוגדר כנתיב שהנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרה ושניתנת בו עדיפות לנסיעת רכב ציבורי. בתיקון מס' 3 לחוק נוספו סמכויות לבעלי זיכיון לפי החוק, לרבות סמכויות להצבה, לתפעול ולתחזוקה של מצלמות לשם זיהוי רכב שנסע בנתיב המהיר וספירת הנוסעים ברכב, ולהפקת צילומים שתועדו במצלמות למטרה האמורה, בכפוף להוראות ...

פרטיות וסייבר

טיוטת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר (הארכת תקופת תוקפו של מסמך זיהוי)(הוראת שעה), התשפ"ב–2022

טיוטת צו מטעם משרד הפנים להערות הציבור. טיוטת הצו מבקשת לקבוע כי תוקפם של מסמכי זיהוי (תעודות זהות ומסמכי נסיעה) יהיה לתקופה שלא תעלה על עשר שנים – גם כאשר מדובר בתושב שלא נתן את הסכמתו לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי. כך, תוקפו של מסמך זיהוי של תושב שרק תמונת תווי הפנים שלו נכללה במאגר הביומטרי, לא יוגבל לחמש שנים אלא ...

דיני עבודה

הצעת חוק חוזה העבודה (הסדרי עבודה מרחוק), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3956/24] של חברת הכנסת נעמה לזימי ואח', כהפקת לקחים ממשבר הקורונה ש"הוכיח שניתן כמעט בן לילה ובהיקף נרחב להעביר את המשק בישראל לעבוד מרחוק". מטרת ההצעה היא להסדיר את נושא העבודה מרחוק בחוק חוזה העבודה, ולעגן הסדר וולונטרי במסגרתו יכול המעסיק לאפשר לעובד או לקבוצת עובדים הסדר של עבודה מרחוק. העובדים אינם מחויבים להסכים להצעה והמעסיק אינו מחויב ...

פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)(תיקון), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות. שרת הפנים הודיעה כי בכוונתה להפעיל את סמכותה לפי סעיף 5א לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז–2017, ולהורות על הנפקת מסמכי זיהוי לתקופה של עד 10 שנים, ללא תלות במתן הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי, בשונה מהמצב שהיה עד כה, כאשר לתושב שרק תמונת פניו הוכללה ...