אחריות ספקים

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הגנה על קטינים מפני תוכן פוגעני באינטרנט באמצעות אומדן גיל), התשפ"ד-2024

הצעת חוק פרטית [פ/4518/25] של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן ואח', שמטרתה לתקן את חוק התקשורת כך שייקבע מנגנון לאומדן גיל שימנע חשיפה של קטינים לתכנים פוגעניים ברשת, לרבות תכני אלימות קשה ופורנוגרפיה. ההצעה מבקשת להרחיב את סעיף 4ט לחוק התקשורת, כך שיובהר כי תוכן פוגעני כולל גם תוכן של אלימות קשה. בנוסף, ההצעה מבקשת להגדיר תהליך של אומדן גיל, ...