תזכיר חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס'...)(סימון מסר המוני המופץ באמצעות יישום אוטומטי), התשפ"ב–2022

אולי יעניין אותך גם

מטרת תזכיר החוק זאת היא הגברת השקיפות במרחב המקוון בנוגע לשימוש באמצעים ויישומים טכנולוגיים המאפשרים הפצת מסרים באופן אוטומטי ולצמצם את התופעה של הטיית דעת הקהל באמצעות שימוש באמצעים ויישומים כאמור. התזכיר מציע לחייב גורם, המפיץ ברשתות החברתיות הגדולות מסר ובכלל כך מידע, תגובה או סימן, תוך שימוש ביישום המאפשר את הפרסום באופן אוטומטי, לנהוג בשקיפות ולסמן מסר זה. באופן זה, משתמשי הרשת החברתית יידעו כי מסר כאמור הופץ באמצעות שימוש ביישום אוטומטי ותתאפשר להם קריאה וסינון מושכלים של המסר. לפי התזכיר, כך תצטמצם התופעה של הדהוד מסרים, הטיית דעת הקהל ואף הטעייתו. בנוסף, אי-סימון מסר המופץ באמצעות יישום אוטומטי כנדרש, יהווה עוולה אזרחית שתקים לנפגע מאי סימון המסר עילה לתביעה נזיקית וכן עילה לתביעה של פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק.