חתימות אלקטרוניות

מרבית אירועי אבטחת המידע בישראל לא מדווחים

ברשות להגנת הפרטיות התקבלו בשנת 2022 רק 165 דיווחים על אירועי אבטחת מידע, ובסה"כ טיפלה הרשות באותה שנה ב- 317 תלונות ואירועי אבטחה. כך מגלה הדו"ח השנתי ל-2022 שפרסמה הרשות אתמול, ביום האחרון לשנת 2023. law.co.il מעריך על-פי הנתונים שמרבית אירועי אבטחת המידע בישראל אינם מדווחים לרשות, על אף החובה לדווח על אירועים כאלה על-פי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). ...

חתימות אלקטרוניות

טיוטת תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו)(תיקון), התשפ"א-2021

טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים' שעניינן בעדכון התקנים הטכנולוגיים והתאמתם לאלו שנקבעו על ידי רשם הגורמים המאשרים וכן התאמת המונחים בתקנות לאלו המופיעים בחוק חתימה אלקטרונית. בנוסף, טיוטת התקנות קובעת טופס תעודת גורם מאשר ומציעה לבטל את החובה לכלול מספר זהות, שיהיה גלוי לכל המחזיק במסמך החתום, ולאפשר לבעל התעודה לבחור האם לציין את מספר הזהות שלו בתעודה האלקטרונית כך שיהיה ...

חתימות אלקטרוניות

קנדה: שימוש באימוג'י 👍 תקף כמו חתימה על חוזה

חקלאי ייאלץ לשלם 82,000 דולר קנדי אחרי ששלח איומוג'י של אגודל מורם (👍) לתמונה של חוזה, אך לא פעל לפיו - כך פסק שופט בבית המשפט בססקצ'ואן, קנדה. לפי השופט, האימוג'י תקף בדיוק כמו חתימה, ובתי המשפט צריכים להסתגל "למציאות החדשה" של התקשורת בין אנשים.

התובע, קנט מיקלבורו, שוחח בטלפון עם הנתבע, כריס אכטר, ביקש לרכוש ממנו פשתן, שלח לו תמונה של חוזה ...

חתימות אלקטרוניות

טיוטת תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות)(תיקון), התשפ"א-2021

טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים, שעניינן בעדכון התקנים הטכנולוגיים והתאמתם לאלו שנקבעו על ידי רשם הגורמים המאשרים וכן התאמת המונחים בתקנות לאלו המופיעים בחוק חתימה אלקטרונית. בנוסף, טיוטת התקנות קובעת טופס גורם מאשר ומציעה לבטל את החובה לכלול מספר זהות, שיהיה גלוי לכל המחזיק במסמך החתום, ולאפשר לבעל התעודה לבחור האם לציין את מספר הזהות שלו בתעודה האלקטרונית כך שיהיה חשוף ...

חתימות אלקטרוניות

ישראל: מהפכה בעולם החתימות האלקטרוניות

תיקון מס' 3 לחוק חתימה אלקטרונית התפרסם בספר החוקים מ- 28.2.2018 ועל אף כותרתו המשמימה הוא מבקש לחולל מהפכה, לא פחות, באופן שבו אנו מיישמים חתימות אלקטרונית בישראל. עד כה, החוק קבע כי במקום שחתימה נדרשת לפי חיקוק אפשר לקיימה רק באמצעות "זן מובחר" של חתימה אלקטרונית, היא חתימה אלקטרונית מאושרת. מעתה קובע החוק כי כל חתימה אלקטרונית יכולה לקיים את ...

חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון - הגבלת הנפקת תעודות אלקטרוניות מאושרות בידי המדינה), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3631/25] של חבר הכנסת אריאל קלנר ואח', המבקשת לתקן את חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א - 2001, כך שיבהיר כי המדינה מוסמכת להנפיק תעודות אלקטרוניות רק במקרה של מסמך זיהוי או עבור עובד המדינה לצורך ביצוע עבודתו, וזאת על-מנת להימנע מפגיעה בחברות פרטיות שקיבלו רישיון מהמדינה להנפיק תעודות אלקטרוניות מאושרות.

חתימות אלקטרוניות

שקל דיגיטלי - ניסוי של בנק ישראל

בנק ישראל ערך בחשאי ניסוי בשקל דיגיטלי, על גבי תשתיות בלוקצ'יין הפועלות בטכנולוגית אתריום. כך חושף גלובס (מאת גיא בן סימון). במסגרת הניסוי הנפיק הבנק טוקן המייצג שקלים דיגיטליים, והוקמו ארנקים אלקטרוניים שמתוכם יכולים המשתתפים להעביר ביניהם שקלים דמיוניים. אין המדובר בכסף 'אמיתי'. השימוש ב-Ethereum נעשה ברשת סגורה. הוא לא קושר לרשת הבלוקצ'יין הפועלת בפלטפורמה זו או למטבע הקריפטוגרפי שלה, ...