סדר דין אזרחי

רע"א 2599/21 התרסי נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

טעות בהבנת כללי ההמצאה האלקטרונית אינם מצדיקים להיעתר לבקשה להארכת מועד (החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשמת שרית עבדיאן, 26.5.2021):

העובדות: בקשה לעיון חוזר ולחילופין הארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור. 

נפסק: דין הבקשה להידחות. לפי התיעוד במערכת "נט המשפט" פסה"ד הומצא לב"כ המבקש עוד ביום הינתנו, באמצעות המצאה אלקטרונית, והוא אף צפה בו ביום ההמצאה. האפשרות להמצאה אלקטרונית של החלטות שיפוטיות ...

סדר דין אזרחי

בש"א 6155/19 פלוני נ' פלוני ואח'

לא עלה בידי המבקש להרים את הנטל להוכיח כי הרישומים ב"נט המשפט" אינם נכונים (החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשמת שרית עבדיאן, 16.6.2020):

העובדות: בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה [עמ"ש 65589-12-18]. המבקש טען כי פסה"ד טרם הומצא לו כדין ועל כן בקשת רשות הערעור הוגשה במועד, או לחילופין שטרם חלף המועד האחרון להגשת ההליך ...

סדר דין אזרחי

ת"ק 42184-07-20 ארליך נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

התובע הסכים לדחיית תביעת הספאם בהסכמה ואינו יכול לחזור בו (החלטה, תביעות קטנות רחובות, השופטת אדנקו סבחת-חיימוביץ, 24.5.2021):

העובדות: בקשת התובע לביטול פס"ד שניתן בהסכמה. התובע תבע את הנתבעת תביעת ספאם, על סך 5,000 ש"ח, בגין הפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה להגנתה כי התובע הסכים למשלוח ההודעות עת ביצע פעולה באתר החברה. במועד הדיון ...

סדר דין אזרחי

בע"מ 1880/21 פלוני נ' פלוני ואח'

האפשרות להמציא החלטות בדוא"ל משקפת את המציאות היומיומית בה מסמכים נשלחים באופן תדיר באמצעות הרשת (החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשמת שרית עבדיאן):

העובדות: דיון בשאלה האם בקשת רשות הערעור הוגשה במועד. הבקשה הוגשה על החלטת ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד [עמ"ש 10349-09-20]. המבקש טען כי החלטת ביהמ"ש המחוזי טרם הומצאה לו לפי דין, כך שלא חלף המועד להגשת בקשת רשות ערעור עליה.

נפסק: ...

סדר דין אזרחי

ע"א 2834/20 מרגוליס נ' גנץ ואח'

אין לראות בתיעוד של "הודעה באתר" משום המצאה כדין בנסיבות המקרה (החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשם רון גולדשטיין):

העובדות: בקשת המשיבים לסילוק ערעור על הסף, בטענה כי הוגש באיחור. הערעור עוסק בפסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד [ת"א 19227-08-16], שקיבל את תביעת המשיבים, קבע כי הם בעליהם של דירה בה מתגוררת המערערת, והורה על פינויה ממנה. לפי מערכת "נט המשפט", פסק-הדין הומצא ...

זכויות יוצרים

ת"א 21693-08-20 אביטן נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ואח'

יש למחוק את התביעה נגד המבקש, שכן בזק לא הוכיחה את מעורבתו בעוולות המיוחסות לחברה (החלטה, מחוזי ב"ש, השופטת גאולה לוין, 19.5.2021):

העובדות: בקשת הנתבע 2 לסילוק על הסף של התביעה נגדו. התובעת, בזק, הגישה תביעה כספית ובקשה לצו מניעה קבוע. הנתבעת 1, מנא טכנולוגיות, עוסקת בתחום שירותי הגישה לאינטרנט והנתבע 2 הוא מנהלה ומחזיק מחצית ממניותיה. בתביעה מייחסת בזק ...

דיני עבודה

ע"ע 25728-07-19 יעקובוב נ' עיריית ראשון לציון

דחיית בקשה לסילוק ערעור על הסף, שעילתה צפייה בהחלטה באמצעות "נט המשפט" (החלטה, עבודה ארצי, הרשמת אפרת קוקה, 3.5.2020):

העובדות: בקשת המשיבה למחיקת הערעור על הסף, מחמת איחור בהגשתו. הערעור הוגש על פסק-דינו של ביה"ד האזורי לעבודה בת"א [סע"ש 27113-02-15], שדחה את תביעת המערער לסעדים שונים הנובעים מפיטוריו מעבודתו כמציל בחופי המשיבה. הבקשה התבססה על כך שהחלטה שנתקבלה לתיקון פסה"ד המקורי ...