מסחר אלקטרוני

ת"צ 20020-09-19 הוטלס.קום נ' אלדד

סילוק ייצוגית נגד Hotels.com משום שלא הוכח כי דיני מדינת טקסס מקפחים (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי, 26.10.2020):

העובדות: בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש המשיב נגד Hotels.com (המבקשת), שעניינה בתכנית הנאמנות של השירות. המבקשת טענה כי מבקשת האישור עולה כי על טענות המשיב חל דין מדינת טקסס וכי המשיב לא הצביע על כל עילה ...

סדר דין אזרחי

ת"ק 57708-12-19 זילברג נ' בובליל ואח'

עו"ד רשאי לעיין בתיק של תביעת ספאם אחרת (החלטה, תביעות קטנות פ"ת, הרשמת מיכל בר, 29.9.2020):

העובדות: בקשת המבקש לעיין בתיק בית המשפט. לטענתו, הוא מייצג מספר לקוחות הטוענים כי הנתבעת בהליך (המשיבה 2) הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת התנגדה לבקשה.

נפסק: תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003, שמכוחה ...

סדר דין אזרחי

ת"צ 52199-04-19 בשן נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

אישור הסתלקות בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי, 20.10.2020):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה. עילת בקשת האישור היא הפרה של נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ביחס לשיחות שיווק באמצעות מערכת לחיוג אוטומטי. המשיבה טענה כי מדובר בשיחות שימור לקוחות עם נציגים אנושיים, שאינן באות ...

גוגל

המחוזי בת"א: תנאי השימוש של גוגל מחילים את הדין הישראלי

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קבע ביום ה' האחרון כי הדין הישראלי הוא הדין שיחול על שתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו נגד Google בישראל. שני ההליכים הייצוגיים עוסקים בטענות שונות נגד Google, שעילתן בעיקרה פגיעה בפרטיות המשתמשים בשירותי החברה. המבקשים בשני ההליכים [ת"צ 52768-07-15 ו- ת"צ 37839-04-18] טענו כי הדין החל הוא הדין הישראלי ואילו גוגל טענה כי יש להחיל את דיני ...

גוגל

ת"צ 52768-07-15 אשל נ' Google Inc

תובענות ייצוגיות נגד גוגל יתנהלו לפי הדין הישראלי (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר, 22.10.2020):

העובדות: שתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד Google, שעילתן בעיקרה פגיעה בפרטיות המשתמשים בשירותי החברה. המבקשים בשני ההליכים טענו כי הדין החל על ההליך הוא הישראלי ואילו המשיבה טענה כי יש להחיל את דיני מדינת קליפורניה, ארה"ב. המבקשים טענו, בין היתר, כי תניית ברירת הדין בהסכם ...

סדר דין אזרחי

ת"א 91-08-19 חיון נ' Facebook Inc

תביעת הבלוגר נגד פייסבוק תתנהל בישראל לפי דיני קליפורניה (החלטה, שלום ת"א, השופט יאיר דלוגין, 21.10.2020):

העובדות: בקשת פייסבוק לסלק את תביעת התובע על הסף בשל קיומה של תניית שיפוט זר ייחודית בתנאי השימוש, ולחלופין להורות על מחיקת הטענות שנטענו בתביעה על יסוד הדין הישראלי, נוכח קיומה של תניית ברירת דין זר ייחודית. לתובע עמוד אישי ברשת החברתית וכן עמוד עסקי העוסק ...

סדר דין אזרחי

ת"צ 17780-12-16 ל.פ. ואח' נ' Instagram LLC

הלכת בן חמו אינה סוף פסוק. ניתן לנסות להוכיח שתניית ברירת הדין של פייסבוק מקפחת (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר, 4.11.2020):

העובדות: בקשות לתיקון 2 בקשות לאישור תובענות ייצוגיות (שעילתן פגיעה בפרטיות), כך שתצורף חברת Facebook Inc כמשיבה נוספת (לאור שינויים שחלו בתנאי השימוש לאחר הגשת בקשות האישור) וכן בדרך של צירוף חוו"ד מומחה לדין מדינת קליפורניה, על-מנת להוכיח ...