מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - החמרת הענישה על הטרדה מינית באמצעים טכנולוגיים - הפצת תוכן מיני של קטינים), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3305/25] של חבר הכנסת סימון דוידסון, המבקשת לקבוע נסיבה מחמירה במקרים של פרסום תוכן מיני לפי סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 ("חוק הסרטונים") - ככל והעבירה תתבצע כלפי קטינים. החוק כיום אינו מבדיל בין הפרתו כלפי קטינים או בגירים. ההצעה מבקשת להחמיר את הענישה לעונש מקסימלי של שבע שנות מאסר (כיום חמש), כאשר העבירה תתבצע כלפי ...

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק סינון אתרים פוגעניים במקומות ציבוריים, התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/1413/25] של חבר הכנסת משה גפני ואח', המבקשת לחייב גופים המאפשרים גלישה חופשית באינטרנט לציבור, להפעיל כברירת מחדל שירות סינון אתרים פוגעניים, למעט כשהגלישה מתבצעת באמצעות קוד גישה ייחודי שיינתן לבני 18 ומעלה, לבקשתם.

הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב ואח' בכנסת ה-19 [פ/2810/19], בכנסת ה-20 [פ/1667/20], בכנסת ה-22 [פ/894/22], בכנסת ה-23 ...

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - החמרת הענישה על הטרדה מינית באמצעים טכנולוגיים - הפצת תוכן מיני של קטינים), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3117/25] של חברת הכנסת פנינה תמנו ואח', המבקשת לקבוע נסיבה מחמירה במקרים של פרסום תוכן מיני לפי סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (שזכה לכינוי "חוק הסרטונים") - ככל והעבירה תתבצע כלפי קטינים. החוק כיום אינו מבדיל בין הפרתו כלפי קטינים או בגירים. ההצעה מבקשת להחמיר את הענישה לעונש מקסימלי של שבע שנות מאסר (כיום חמש), ...

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק המלחמה בפדופיליה (מאגר מידע), התשפ"ג-2022

הצעת חוק פרטית [פ/687/25] של חברת הכנסת שרון ניר ואח', המבקשת להקים מאגר מידע ארצי שיכיל את פרטיהם של פדופילים המוכרים לרשויות, שיהיה פתוח לעיון הציבור.

הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת עודד פורר ואח' בכנסת ה-20 [פ/3375/20] ובכנסת ה-23 [פ/1837/23], ועל-ידי חברת הכנסת שרון רופא אופיר ואח' בכנסת ה-24 [פ/2541/24]; הצעות חוק ...

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק סינון תכנים פוגעניים באינטרנט במוסדות חינוך, התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3531/24] של חבר הכנסת מופיד מרעי, המבקשת לקבוע כי מערכות המחשבים של מוסדות חינוך, המיועדות לשימוש תלמידי המוסד, לא יחוברו לאינטרנט אלא אם הותקנו בהן אמצעים טכנולוגיים המונעים גישה לתכנים פוגעניים. חבר הכנסת איתן כבל ואח' הגישו הצעת חוק זהה בכנסת ה-20 [פ/1642/20].

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק המלחמה בפדופיליה (מאגר מידע), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/2734/25] של חבר הכנסת אלמוג כהן, המבקשת להקים מאגר מידע ארצי שיכיל את פרטיהם של פדופילים המוכרים לרשויות, שיהיה פתוח לעיון הציבור.

הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת עודד פורר ואח' בכנסת ה-20 [פ/3375/20] ובכנסת ה-23 [פ/1837/23]; על-ידי חברת הכנסת שרון רופא אופיר ואח' בכנסת ה-24 [פ/2541/24]; ועל-ידי חברת הכנסת שרון ניר ...

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק סינון אתרים פוגעניים במקומות ציבוריים, התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/1992/25] של חבר הכנסת ואליד אל הואשלה, המבקשת לחייב גופים המאפשרים גלישה חופשית באינטרנט לציבור, להפעיל כברירת מחדל שירות סינון אתרים פוגעניים, למעט כשהגלישה מתבצעת באמצעות קוד גישה ייחודי שיינתן לבני 18 ומעלה, לבקשתם.

הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב ואח' בכנסת ה-19 [פ/2810/19], בכנסת ה-20 [פ/1667/20], בכנסת ה-22 [פ/894/22], בכנסת ה-23 ...