מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(תיקון - ייעוץ פנסיוני דיגיטלי), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3894/25] של חבר הכנסת ינון אזולאי, המציעה לאפשר לבנק שאין לו סניפים להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי, כגון היוועדות חזותית, כדי לדמות את הייעוץ לפגישה בסניף הבנק וכדי לאפשר ייעוץ על בסיס נתונים ששניתן להציג.

מסחר אלקטרוני

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __': העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים

תזכיר החוק מציע תיקון לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, שנועד לאפשר גבייה יעילה של המס החל בשל רכישה של שירותים דיגיטליים מספקים בינלאומיים שמושבם אינו בישראל. התזכיר מציע לחייב תושבי חוץ המספקים שירותים אלה ברישום בישראל ובתשלום המע"מ הנובע מהשירותים הניתנים על ידם. דברי ההסבר לתזכיר החוק מוסיפים כי גביית המס החל על מתן שירותים דיגיטליים חיונית, הן לשם אכיפת תשלום ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח חשבונית ושובר זיכוי לצרכן בדרך מקוונת), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3785/25] של חבר הכנסת ינון אזולאי ואח', המבקשת לקבוע כי "קמעונאי גדול" יציע מסירה דיגיטלית של חשבונית וכן שובר זיכוי לצרכנים. הצרכן יוכל לבחור אם ברצונו לקבלם באופן דיגיטלי או בהעתק פיזי. בעסקת מכר מרחוק, יחויב הקמעונאי הגדול במשלוח חשבונית עסקה מפורטת באמצעות קובץ דיגיטלי באופן מידי, וגם במשלוח חשבונית נייר עם מסירת הטובין או מתן השירות ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/1754/25] של חבר הכנסת ואליד אל הואשלה, המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק הנעשית באמצעות האינטרנט, לא יגבה העוסק עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה בשיעור זהה במכירת מוצרים או שירותים זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

הצעת חוק דומה מטעם הכנסת [765] הוגשה בשנת 2018. הצעות חוק פרטיות, זהות ודומות בעיקרן, הוגשו ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח חשבונית לצרכן בדרך מקוונת), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/1225/25] של חבר הכנסת אימאן ח'טיב יאסין ואח', לפיה קמעונאי גדול יחויב להציע מסירה דיגיטלית של חשבונית, אך הצרכן יוכל לבחור אם ברצונו לקבל את החשבונית באופן זה או בנייר. בעסקת מכר מרחוק, יחויב הקמעונאי הגדול במשלוח חשבונית עסקה מפורטת באמצעות קובץ מצורף להודעת דוא"ל. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ואח' הגיש הצעת חוק זהה בכנסת ה-24 [פ/3180/24 ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח חשבונית לצרכן בדרך מקוונת), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3234/25] של חבר הכנסת אליהו רביבו, לפיה קמעונאי גדול יחויב להציע מסירה דיגיטלית של חשבונית, אך הצרכן יוכל לבחור אם ברצונו לקבל את החשבונית באופן זה או בנייר. בעסקת מכר מרחוק, יחויב הקמעונאי הגדול במשלוח חשבונית עסקה מפורטת באמצעות קובץ מצורף להודעת דוא"ל. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-24 על-ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק ואח' [פ/3180/24 ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/2426/25] של חבר הכנסת רון כץ, המבקשת להגביל את גובה העמלה שניתן לגבות ברכישת כרטיסים באמצעות האינטרנט והטלפון. גובה העמלה לא יעלה על 5 אחוזים ממחירו של כרטיס אחד, אף אם נרכשו מספר כרטיסים. 

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת עליזה לביא ואח' [פ/3008/20] ועל-ידי חברי הכנסת מיקי רוזנטל ותמר זנדברג [ ...