מסחר אלקטרוני

תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"ב-2022

התזכיר מבקש לעגן בחקיקה את הסדרת העיסוק בשירותי תשלום הניתנים על ידי גופים חוץ בנקאיים. שירותים אלה, שעיסוק בהם יחייב רישיון ופיקוח מאת רשות ניירות ערך, כוללים ייזום תשלום; מתן הוראת תשלום; סליקה של פעולת תשלום; הנפקה של אמצעי תשלום; העברת כספים למוטב ללא ניהול חשבון תשלום עבורו וכן ניהול חשבון תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים.

מדובר באסדרה ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2343/24] של חבר הכנסת רון כץ, המבקשת לקבוע שכאשר עוסק גובה מצרכן עמלה בעקבות עסקת מכר מרחוק, של כרטיס למופע בתחום הבידור או האמנות, הוא לא יגבה עמלה בסכום העולה על 5% ממחירו של כרטיס בודד שנרכש במסגרת אותה עסקה.

הצעת חוק דומה מטעם הכנסת [765] הוגשה בשנת 2018. הצעות חוק פרטיות, זהות ודומות בעיקרן, ...

אחריות ספקים

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מענה אנושי בשירותים מקוונים), התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטיות [פ/2867/24] של חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב ואח', המבקשת לחייב מפעילי פלטפורמות מקוונות (לרבות כאלה הפועלות מחוץ לישראל) לספק מענה אנושי (טלפוני או מקוון) בחינם לפניות של צרכנים. בנוסף, ההצעה קובעת זמני המתנה ותגובה קצרים בכל מקרה של פרסומים הנוגעים לעבירה של קריאת מעשה אלימות, פרסום מידע רגיש ופרסום המהווה הטרדה מינית.

מסחר אלקטרוני

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א - 2021, פרק__: העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטאליים

תזכיר החוק המוצע נועד לאפשר גבייה יעילה של המס החל בשל רכישה של מוצרים ושירותים אלקטרונים, שירותי תקשורת ושידורי רדיו וטלוויזיה, מספקים בינלאומיים אשר מושבם אינו בישראל. 

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה במסרון ומסירת אישור על קבלת הודעת ביטול), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/105/24] של חבר הכנסת ינון אזולאי ואח', המבקשת לתת מענה לקושי של צרכנים לברר אם הודעת ביטול שמסרו התקבלה. ההצעה מבקשת לקבוע כי עוסק יודיע לצרכן, בתוך 24 שעות, על קבלת הודעת הביטול באותו אמצעי שבו קיבל העוסק את הודעת הביטול. ואולם, אם מסר הצרכן את הודעת הביטול בעל פה, ישלח העוסק את האישור על קבלת הודעת ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2461/24] של חברת הכנסת נעמה לזימי, המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק הנעשית באמצעות האינטרנט, לא יגבה העוסק עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה בשיעור זהה במכירת מוצרים או שירותים זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

הצעת חוק דומה מטעם הכנסת [765] הוגשה בשנת 2018. הצעות חוק פרטיות, זהות ודומות בעיקרן, הוגשו ...