מסחר אלקטרוני

טיוטת תקנות הגנת הצרכן (סייג לזכות הביטול בעסקת מכר מרחוק), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה, כחלק מהתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי. טיוטת התקנות מציעה לקבוע סייגים לזכות הביטול בעסקאות מכר מרחוק, וזאת מטעמי שמירה על בריאות וההיגיינה של הציבור. בין היתר, התקנות מציעות לקבוע שזכות הביטול בעסקת מכר מרחוק לא תחול על תחתונים, אביזרי מין, אביזרים להיגיינת הפה (מברשת שיניים), מד-חום, תוספי תזונה, טובין המשווקים בקירור ועוד.

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3164/24] של חברת הכנסת לימור מגן תלם, המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק הנעשית באמצעות האינטרנט, לא יגבה העוסק עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה בשיעור זהה במכירת מוצרים או שירותים זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

הצעת חוק דומה מטעם הכנסת [765] הוגשה בשנת 2018. הצעות חוק פרטיות, זהות ודומות בעיקרן, ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 64 - הוראת שעה)(ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב-2022

הצעת חוק מטעם הכנסת [914]. תיקון 58 לחוק הגנת הצרכן (משנת 2019) צמצם את זכות הביטול של הצרכן לגבי עסקאות מכר מרחוק של שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל, באמצעות ספק שירות הפועל מחוץ לישראל. ההסדר הנוכחי קובע כי עוסק כאמור רשאי להציע לצרכן לבחור בין 2 חלופות של ביטול העסקה, הניתנות לתמחור באופן שונה: 1. לפי התנאים הרגילים לביטול עסקת ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח חשבונית לצרכן בדרך מקוונת), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3180/24] של חבר הכנסת ולדימיר בליאק ואח', לפיה קמעונאי גדול יחויב להציע מסירה דיגיטלית של חשבונית, אך הצרכן יוכל לבחור אם ברצונו לקבל את החשבונית באופן זה או בנייר. בעסקת מכר מרחוק, יחויב הקמעונאי הגדול במשלוח חשבונית עסקה מפורטת באמצעות קובץ מצורף להודעת דוא"ל, באופן מיידי.

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3073/24] של חברת הכנסת לימור מגן תלם ואח'. תיקון 58 לחוק הגנת הצרכן (משנת 2019) צמצם את זכות הביטול של הצרכן לגבי עסקאות מכר מרחוק של שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות ספק שירות הפועל מחוץ לישראל, וקבע כי עוסק כאמור רשאי להציע לצרכן לבחור בין 2 חלופות של ביטול העסקה, הניתנות לתמחור באופן שונה: 1. לפי ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מסירת מסמך עיקרי עסקה בשפה שבה נעשה שיווק מרחוק), התשפ"ב - 2022

הצעת חוק פרטית [פ/3744/24] של חברת הכנסת לימור מגן תלם, המציעה לחייב עוסק להעביר לצרכן מסמך ובו פירוט של עיקרי העסקה - בשפה שבה נעשה שיווק מרחוק. הצעת החוק קובעת כי בכל עסקה בה העוסק פונה לצרכן בשיווק מרחוק בשפה שאינה השפה העברית, והוא נדרש לספק מסמך על עיקרי העסקה לצרכן, יהיה על העוסק להציע לצרכן מסמך עיקרי עסקה בשפה ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3628/24] של חבר הכנסת רון כץ. תיקון 58 לחוק הגנת הצרכן (משנת 2019) צמצם את זכות הביטול של הצרכן לגבי עסקאות מכר מרחוק של שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות ספק שירות הפועל מחוץ לישראל, וקבע כי עוסק כאמור רשאי להציע לצרכן לבחור בין 2 חלופות של ביטול העסקה, הניתנות לתמחור באופן שונה: 1. לפי התנאים ...