מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס' 4)(הפעלת מערכת לתיווך באשראי), התשע"ז-2017

הצעת חוק ממשלתית [1127] המבקשת להסדיר בחקיקה את תחום האשראי החוץ בנקאי באמצעות פלטפורמות המתווכות, באופן מקוון, מתן אשראי בין מלווים ללווים שהם יחידים. תזכיר החוק שקדם להצעה זו פורסם ביום 30.1.2017.

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3955/20] של חברי הכנסת מיקי רוזנטל ותמר זנדברג, המבקשת להגביל את גובה העמלה שניתן לגבות ברכישת כרטיסים באמצעות האינטרנט והטלפון. גובה העמלה לא יעלה על 5 אחוזים ממחירו של כרטיס אחד, אף אם נרכשו מספר כרטיסים. הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חה"כ עליזה לביא ואח' [פ/3008/20].

רגולציה וממשל

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הגנה על פרטיות של קטינים), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3942/20] של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון ואח' המבקשת להרחיב את ההגנה על פרטיותם של קטינים בכלל וברשת בפרט, לרבות זכותם לשלוט במידע הנוגע עליהם. את הצעת החוק יזם איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).
רגולציה וממשל

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון - העברת מידע ומסירת מסמכים הקשורים להסכם הלוואה לדיור), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3873/20] של חבר הכנסת מיקי לוי, המבקשת לקבוע כי תאגיד בנקאי יאפשר ללקוחותיו לצפות ללא תמורה במסמכים הקשורים להסכם הלוואה לדיור שנטלו, באמצעות מתן גישה אינטרנטית, או בדואר-אלקטרוני. 
פשעי מחשב

הצעת חוק העונשין (תיקון - הפצת מידע על נפגעים מזירות אסון), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3978/20] של חברת הכנסת קסניה סבטלובה, המבקשת לקבוע עבירה פלילית במקרה של הפצת תמונות והודעות על מקרה אסון, לרבות ברשתות חברתיות ואפליקציות, קודם שקרובי המשפחה של הנפגעים קיבלו את ההודעה על הפגיעה ביקיריהם מהגורמים המוסמכים. הצעת חוק זהה [פ/3694/20] הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חה"כ ניסן סלומינסקי ואח'.

רגולציה וממשל

הצעת חוק חסימת גישה לקווי טלפון המשמשים לפרסום ומסירת מידע בדבר זנות, התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3973/20] של חברת הכנסת קסניה סבטלובה, המבקשת לתת בידי רשויות אכיפת החוק כלים נוספים כדי לצמצם את הפרסום של שירותי מין, באופן המאפשר לרשויות לנתק את קו הטלפון המשמש לביצוע העבירה (אשר פורסם במודעה, כרטיס ביקור, אתר אינטרנט וכו'). הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חה"כ מרב מיכאלי ואח' [פ/3728/20].