פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות פקודת המשטרה (מערכת צילום מיוחדת המזהה לוחיות רישוי של כלי רכב - מערכת LPR), התשפ"ד-2024

בחודש ינואר 2024 נכנס לתוקף החוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40), התשפ"ד-2024, שזכה לכינוי "חוק המעקבים", כיוון שנועד להסדיר את השימוש במערכת "עין הנץ" - המשמשת את משטרת ישראל לקריאת לוחיות זיהוי של רכבים ומאפשרת לה לעקוב אחר תנועת אזרחים בכבישים. החוק דורש כי השר לביטחון לאומי, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, יקבע תקנות בעניינים ...

אחריות ספקים

הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד–2024

הצעת חוק של הכנסת [1016], שמטרתה לאפשר לאדם לקבוע בחייו מה יעלה בגורל התוכן הדיגיטלי האישי שלו - הנמצא ברשות ספקי שירותי תוכן דיגיטליים - לאחר מותו, או אם נבצר ממנו לגשת לתוכן, ולאפשר לו לקבוע כי לבני משפחתו או לאנשים קרובים אחרים תהיה גישה לתוכן. ההצעה מבקשת לחייב ספקי שירות של תוכן דיגיטלי (המוגדרים כ"שירות מקוון שנועד או שמשמש בעיקרו ...

פרטיות וסייבר

טיוטת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)(הארכת תקופת הוראת השעה), התשפ"ד–2024

טיוטת צו המאריך את תוקפה של הוראת שעה קודמת, המאפשרת המשך איסוף של טביעות אצבע למאגר הביומטרי עד ליום 31.12.2025.

פרטיות וסייבר

הצעת חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה - חרבות ברזל)(תיקון)(הארכת תוקף), התשפ"ד-2024

הצעת חוק להארכת תוקפו של חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד - 2023. הוראת השעה נקבעה לתקופה של שבעה חודשים, עד לשלהי חודש יולי 2024. נוכח התמשכות אירועי הלחימה, והמשך קיומו של הצורך המבצעי בתקופת "חרבות ברזל" להתמודדות יעילה עם תקיפות סייבר חמורות נגד מגזר השירותים הדיגיטלים ושירותי האחסון, ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל)(תיקון), התשפ"ד-2024

הצעת חוק לתיקון חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023. התזכיר מציע להאריך את הוראת השעה, שצפויה לפקוע ב-5.6.2024, בחצי שנה בקירוב, עד ל-31.12.2024, וזאת לנוכח הימשכות מלחמת "חרבות ברזל" והצורך בשימור הסמכויות הקבועות בהוראת השעה (לחייל מוסמך ולעובד שירות הביטחון הכללי) בכל הנוגע ...

פרטיות וסייבר

חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל)(תיקון), התשפ"ד-2024

חוק לתיקון חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023. התיקון מאריך את הוראת השעה, שצפויה היתה לפקוע ב-5.6.2024, עד ל-31.12.2024, וזאת לנוכח הימשכות מלחמת "חרבות ברזל" והצורך בשימור הסמכויות הקבועות בהוראת השעה (לחייל מוסמך ולעובד שירות הביטחון הכללי) בכל הנוגע לביצוע פעולות ...

סדר דין אזרחי

טיוטת תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)(תיקון), התשפ"ד-2024

בשל העומס על מערכת בתי המשפט, התכנס צוות לבחינת שינוי אפשרי בהליכי תביעות קטנות, כדי לשפר את השירות למתדיינים, להפחית את העומס על בתי המשפט, ולייעל את עבודתם. טיוטת התקנות המוצעות מבוססת על המלצות הצוות. במסגרתן, ניתנת לבית המשפט סמכות מפורשת להכריע בהליך במקרים המתאימים, על יסוד הכתב מבלי לקיים דיון, וכן לדון בתביעה באמצעים טכנולוגיים חלף קיום דיון פרונטאלי בבית המשפט.