פרטיות וסייבר

תזכיר חוק סמכויות לאיסוף ואבחון נתוני נוסעים הנכנסים ויוצאים מישראל, התשפ"ב-2022

תזכיר חוק שמטרתו הקמת מאגר נתוני נוסעים [PIU - Passenger Information Units] הנכסים לישראל, וזאת מהמידע הנאסף על-ידי חברות התעופה ברשימות שונות. המאגר נועד לאפשר למדינה לנתח את המידע המתקבל מחברות התעופה, ובאמצעות עיבוד ממוכן של המידע לייצר מודיעין שישמש למאבק בארגוני פשיעה ובארגוני טרור; לחיזוק אבטחת התעופה האזרחית; לשיפור מערך ביקורת הגבולות וניהול הליכי ההגירה; וכן לשמירת בריאות הציבור ...

חופש הביטוי

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הגבלות מוסכמות על שירות וציוד תקשורת), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3637/24] של חבר הכנסת משה ארבל ואח', המבקשת לתקן את הסדר ניטראליות הרשת וניטראליות ציוד התקשורת הקבוע בסעיף 51ג לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ההצעה נועדה להרחיב את הזכויות שנקבעו בסעיף 51ג(ג)(2)(א) לחוק, ולהחליף אותו בהסדר מפורט יותר לפיו מנוי של חברת תקשורת יהיה רשאי, בהסכמה עם בעל רישיון או ספק ציוד קצה/תקשורת, להגביל את תכונות השירות והציוד ...

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק סינון תכנים פוגעניים באינטרנט במוסדות חינוך, התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3531/24] של חבר הכנסת מופיד מרעי, המבקשת לקבוע כי מערכות המחשבים של מוסדות חינוך, המיועדות לשימוש תלמידי המוסד, לא יחוברו לאינטרנט אלא אם הותקנו בהן אמצעים טכנולוגיים המונעים גישה לתכנים פוגעניים. חבר הכנסת איתן כבל ואח' הגישו הצעת חוק זהה בכנסת ה-20 [פ/1642/20].

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק סינון אתרים פוגעניים במקומות ציבוריים, התש"ף–2022

הצעת חוק פרטית [פ/3469/24] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לחייב גופים המאפשרים גלישה חופשית באינטרנט לציבור, להפעיל כברירת מחדל שירות סינון אתרים פוגעניים, למעט כשהגלישה מתבצעת באמצעות קוד גישה ייחודי שיינתן לבני 18 ומעלה לבקשתם.

הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת מקלב ואח' בכנסת ה-19 [פ/2810/19], בכנסת ה-20 [פ/1667/20], בכנסת ה-22 [פ/894/22] ובכנסת ה-23 [ ...

רגולציה וממשל

הצעת חוק חובת פרסום הודעות באינטרנט, התשפ"ב–2022

הצעת חוק פרטית [פ/3622/24] של חבר הכנסת שלמה קרעי ואח', הקובעת כי היכן שנקבעה למשרד ממשלתי חובה חוקית לפרסם הודעה בעיתון, יראו חובה כאמור לפרסום גם באתר אינטרנט ייעודי שיוקם באתר משרד המשפטים. הצעת חוק דומה בעיקרה הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חברי הכנסת כרמל שאמה הכהן ואריה ביבי [פ/2701/18]. הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת נורית קורן ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש במכתזית), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3684/24] של חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואח', המבקשת לקבוע כי בעת השימוש במכת"זית (מכונית להתזת מים לפיזור הפגנות) תופעל באופן אוטומטי מצלמת וידאו שתתעד את רגע ההתזה ואת האדם שהנוזל הותז לעברו, ברזולוציה הולמת. אדם הטוען כי נפגע או ניזוק מפעולת מכת"זית בהפגנה, רשאי לפנות למשטרה ולקבל ממנה את התיעוד החזותי.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-24 על-ידי חבר הכנסת אורי ...