תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל-law.co.il , אתר משפטי למידע בנושא אינטרנט, סייבר וטכנולוגיית מידע ("האתר" או "law.co.il"). השימוש ב- law.co.il כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, כי השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם. ניסחנו את תנאי השימוש בלשון זכר רק מסיבות של נוחות, אבל הם מתייחסים כמובן גם לנשים.

על האתר

law.co.il הוא האתר המשפטי הראשון באינטרנט הישראלי. הוא פעיל מאז מרץ 1996. הבעלים והמנהל של האתר הוא עו"ד חיים רביה. שאלות הנוגעות לאתר ניתן להפנות לחיים באמצעות טופס יצירת הקשר פה.

אין תשלום אבל אין גם אחריות

למרות המשאבים הרבים שאנו משקיעים באתר, בעדכונו הרצוף (לרוב מדי יום ביומו) ובפיתוחו, השימוש באתר אינו דורש תשלום, אבל אחריותנו מוגבלת כאמור במפורש בתנאי שימוש אלה. לפרטים ראה, בין השאר, את הסעיף "אין אחריות" בהמשך תנאים אלה.

חדשות, מאמרים, פסיקה וחקיקה

ב- law.co.il תמצא מאמרים וידיעות חדשותיות בסוגיות משפטיות הנוגעות לתחומי המשפט, המחשוב, הסייבר והאינטרנט. הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים.

חובה לזכור: לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בדקויותיו של כל מקרה ומקרה. לא רק זה, אלא שהמאמרים, הידיעות ויתר התכנים באתר פורסמו בחלקם לפני שנים ארוכות (החל מ- 1997). ביחד עם כל מאמר, ידיעה או פריט תוכן אחר, מופיע בבירור תאריך פרסומם המקורי. מה שהיה נכון לשעתו, שוב אינו עדכני בחלוף השנים. המשפט והטכנולוגיה משתנים. תשובות שהיו תקפות בעבר שוב אינן עונות על דרישות ההווה. לפיכך, בעת שמתעוררת בעיה, הנזכרת במאמרים, בידיעות או ביתר תכני האתר, יש להיוועץ בעורך דין או במומחה מתאים והאמור ב- law.co.il איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת. אין לסמוך על האמור באתר כעצה משפטית.

החדשות המתפרסמות באתר עוסקות בתחומים שונים. בעוד שלעתים קרובות אנחנו עוסקים בנושאים אלה מהפן המשפטי, אנחנו לא מתיימרים להביא באתר את "כל החדשות" או את החדשות הכי חשובות, אלא רק את מה שמעניין אותנו ומגיע לידיעתנו במסגרת עבודתנו השוטפת כעורכי דין. נכון, אנחנו משתדלים לעדכן את האתר באופן שוטף אבל לא תמיד מצליחים (עומס בעבודה, חופשות, ילדים... אתם מכירים את זה).

דיעות

בכל ידיעה נעשה מאמץ להפנות למקורה ולמחברה, והידיעה מדויקת רק במידה שהמקור מדויק. אם הבענו אגב כך את דעתנו, מדובר תמיד רק בדעה פרטית שלנו, ואין לראות אותה כחוות דעת משפטית או כדעת משרדנו, שותפיו, עובדיו או לקוחותיו.

קישורים באתר

ב- law.co.il תמצא קישורים והפניות לאתרים משפטיים ולמידע משפטי ואחר ברשת האינטרנט. זכור: אתרי האינטרנט והמידע הללו אנחנו לא מפרסמים אתרים אלה ולא שולטים במידע שבהם. אנחנו לא סומכים את ידנו עליהם, מאמצים את השירות שהם מציעים או מעידים על טיבו. הקישור לאתרים ולמידע משפטי אינו מעיד שהם נבדקו ונמצאו מהימנים, עדכניים, מלאים או מדויקים.

יותר מזה: אתרים ומידע משתנים ומתעדכנים בקצב מסחרר - גם בגלל חידושי המשפט (בפרט בתחומו הדינמי שאנו מסקרים ב- law.co.il) וגם בגלל השינויים התכופים המאפיינים את האינטרנט. מה שהיה עדכני ושלם היום, ייתכן שכבר יהיה חסר או שגוי מיסודו מחר.

אינדקס האתרים המקוון במדור ה"קישורים" נערך על פי שיקול דעתנו הסובייקטיבי. סדר האתרים באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם. למרות שאנו עושים מאמצים להבטיח שתאור האתרים באינדקס יהיה ממצה, איננו יכולים להבטיח שתאור זה הוא הנכון והעדכני ביותר.

אנחנו לא מתחייבים שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים. למעשה, אנחנו יודעים שאתרים ומקורות רבים משנים בחלוף השנים את כתובתם ונעלמים. אנחנו נהיה רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים. העובדה שתמצא ב- law.co.il קישור לאתר מסוים אינה ערובה לכך שקישור זה לא יבוטל או ישתנה.

עדכונים במייל

חלק מהמידע ב- law.co.il מופץ באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שאנחנו שולחים למי שביקשו לקבלן. כדי להיות מנוי על שירות זה, עליך לבקש זאת במפורש ולהירשם לשירות. לצורך זה תתבקש למסור לנו את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים נוספים. נבקש שתקפיד למסורק רק פרטים נכונים.

אנחנו נשתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות שלנו. בכל רגע תוכל להפסיק לקבל עדכונים במייל באמצעות שינוי בעמוד החשבון שלך באתר.

אנחנו רשאים להחליט שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לו או לחדול מכל סיבה שהיא מאספקתו, בין אם למשתמש מסוים ובין אם בדרך כלל.

מדיה חברתית

חלק מהמידע באתר מתפרסם גם בערוצי המדיה החברתית של law.co.il, כמו טוויטר או פייסבוק. השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צדדים שלישיים כאמור נעשה על אחריותך בלבד. הוא יהיה כפוף לרוב לתנאי השימוש שלהן.

RSS

חלק מהמידע ב- law.co.il מופץ באמצעות RSS Feeds. אסור לשלב פרסומות ב-Feed או לשנותו בשום צורה ודרך בלא קבלת הסכמה שלנו בכתב ומראש. אנחנו נהיה רשאים לדרוש מכל מי ששילב Feed באתר אינטרנט, בתוכנה או בשירות מקוון אחר, לחדול מכך בכל עת. לא נהיה חייבים לנמק את דרישתנו ומי ששילב Feed כאמור מתחייב לפעול לפיה לאלתר.

פרטיות

אנחנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. היות שמדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

נגישות

האתר פועל בהתאם להוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013. הצהרת הנגישות העדכנית של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 

אין אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה ואנחנו לא נישא באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר.

אנחנו לא נישא בשום פנים ואופן באחריות למידע ולאתרים שאליהם מקשר law.co.il, לרבות שלמותו, מהימנותו, דיוקו או עדכניותו של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים משפטיים ומידע משפטי ואחר שקושרו מתוך  law.co.il עושה זאת על אחריותו בלבד.

אנחנו לא מתחייבים שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מנהל האתר או אצל מי מספקי השירותים לאתר.

אנו לא נישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

קנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות במאמרים, בידיעות, בתמציות הפסיקה או במידע טקסטואלי אחר מכל מין וסוג באתר, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל תוכן אחר הכלולים בו – הן רק שלנו בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מאלה בלא לקבל את הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש.

law.co.il הוא סימן מסחר של עו"ד חיים רביה. האתר פועל גם באמצעות שמות-מתחם אחרים, כדוגמת cyberlaw.co.il, it-law.co.il ואחרים. אין להשתמש בשמות המתחם של האתר, בשם "רביה" או בסימן המסחר law.co.il בלא לקבל את הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש.

באתר יכולים להימצא תכנים שאנחנו מפרסמים לפי הסכמה של צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

והערה אחרונה: אתה יכול להעלות לאתר תכנים שונים, אם כי במידה מוגבלת (תמונה שלך, לדוגמה, או הערות שתצמיד לתוכן ותוכל לראות בעצמך או לחלוק עם חברי קבוצת העבודה שלך). אנחנו לא טוענים כמובן שזכויות היוצרים בתכנים האלה הן שלנו.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאגור מידע ותכנים שהתפרסמו באתר באמצעות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכד' או להפיץ מידע ותכנים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר ("קישור עמוק"), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד  Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי אתר בלא כל התערבות בעיצובו, בתוכנו או בפעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת של העמוד מן האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בתוכנה שאיתה מבקרים באתר.

אין לקשר לרכיבים בודדים באתר - כדוגמת קישור ישיר לתמונות או למסמכים המצויים באתר, להבדיל מקישור לעמוד המלא שבו הם נמצאים.

אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שקבענו לו, אלא בכפוף לקבלת הסכמתם לכך מראש ובכתב.

אין להציג את אתר באמצעות טכנולוגיה הגורעת מן התכנים המצויים בו.

שינויים באתר

מדי פעם נוכל לשנות את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובהתפתחויות הטכנולוגיות. מטבעם, הם עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפסקת השימוש שלך באתר

אנחנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באתר; למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמתך לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. בפרט, אנחנו עשוים לעשות זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ובכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותי האתר, במשתמשיו, בנו או במי מטעמנו.

הפסקת פעילות האתר

אנחנו רשאים לחדול מהפעלת האתר בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה, אבל נשתדל לתת על כך הודעה מראש באתר עצמו. במקרה כזה, תכנים שסימנת או העלית לאתר לא יישמרו עוד.

שינוי תנאי השימוש

אנחנו רשאים לשנות מדי פעם את תנאי השימוש באתר, בלא הודעה מוקדמת. בכל רגע תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים כאן.

דין וסמכות שיפוט

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.