פרטיות וסייבר

צוות בין-משרדי יבחן ההיערכות האזרחית לאיומי סייבר

טיוטת הצעת ההחלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון בדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022, שהופצה לאחרונה על-ידי משרד האוצר, כוללת התייחסות גם לבחינת הרגולציה החכמה בסייבר, תוך התייחסות לשיקולים כלכליים. בטיוטה נקבע כי יוקם צוות בין-משרדי, שבתוך 180 ימים יגיש את מסקנותיו באשר להתאמות הנדרשות להיערכות של מרחב הסייבר האזרחי לאיומי סייבר והתנהלות בזמן תקיפת סייבר - לאור שינויים ...

פרטיות וסייבר

טיוטת חוק ההסדרים: שימוש במצלמות בנת"צים ונתיבים מהירים והטלת אגרת גודש

טיוטת התכנית הכלכלית (הידועה בשם "חוק ההסדרים") שפרסם משרד האוצר בשבוע שעבר, כוללת, בין היתר, מספר נושאים המחייבים התייחסות להיבטים של הגנת הפרטיות. שלוש הצעות בתחום התחבורה עוסקות בשימוש במצלמות בנת"צים ובנתיבים מהירים, וכן לצורך הטלת אגרת גודש שנועדה להפחית את העומס התעבורתי בגוש דן.

על מנת להגביר את האכיפה על שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית, מוצע לתקן את פקודת התעבורה ולהקים ...

רגולציה וממשל

טיוטת התכנית הכלכלית מבקשת לקדם את הבנקאות הפתוחה בישראל

ביום ו' האחרון פרסם משרד האוצר את טיוטת הצעת ההחלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022. הטיוטה הופצה להערות הציבור עד ליום 31.7.2021, בשעה 23:59. המסמך, בן 272 עמודים, כולל התייחסות לנושאים רבים ומגוונים, ובין היתר קידום הבנקאות הפתוחה בישראל והסדרת פעילות שירות מידע פיננסי. בהתאם לטיוטת ההצעה, במטרה להסיר חסמים לתחרות ...

סדר דין פלילי

בית משפט פדראלי חייב נאשם לפתוח את מחשבו באמצעות זיהוי פנים

בית משפט פדראלי הורה לנאשם בהשתתתפות בהסתערות על גבעת הקפיטול, ב-6 בינואר השנה, לפתוח באמצעות זיהוי פניו את מחשבו הנייד, שלטענת התביעה, הכיל, בסבירות גבוהה, צילומים ממצלמת הקסדה שחבש הנאשם בזמן ההסתערות.

השופט קיבל את בקשת משרד המשפטים להציב את הנאשם מול מחשבו הנייד על מנת לפתוח אותו באמצעות זיהוי פנים. מיד לאחר סיום הדיון, הוצב הנאשם מול המחשב וסניגורו אישר כי המחשב ...

סדר דין אזרחי

ביהמ"ש העליון דן לראשונה בסמכות לתת צו איכון בהליכים אזרחיים

לבית משפט הדן בהליך אזרחי קיימת סמכות להורות על מתן צו איכון לגילויים של נתוני מיקום בהליכים אזרחיים, תוך איזון בין רלבנטיות המידע ובין פגיעה אפשרית בפרטיות - כך פסק אתמול בית המשפט העליון (השופטים עמית, מינץ ווילנר). פסק-הדין ניתן במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד [ת"א 29822-08-18], שקיבל את בקשת המשיב (פלוני) למתן צו לחברת הסלולר של המבקשת 1 ...

פרטיות וסייבר

הממשלה הקימה צוות מיוחד לחקירת הטענות נגד "פגסוס" של NSO

הממשלה הקימה צוות מיוחד לחקירת הטענות נגד חברת NSO, לפיהן תכנת הרוגלה שלה "פגסוס" שימשה לריגול אחר עיתונאים, פעילי זכויות אדם ואנשי אופוזיציה במספר מדינות בעולם.

הצוות, שכולל נציגים ממשרד הביטחון, משרד המשפטים, משרד החוץ, אגף המודיעין והשב"כ, נועד להיערך להתמודד עם האפשרות שלפרשה – שכיום יש לה השלכות תדמיתיות ותקשורתיות בלבד – תהיינה גם השלכות ביטחוניות ומדיניות. זאת, בין ...

רגולציה וממשל

הסוף לדואר פיזי מגופים ציבוריים? הצעת הרפורמה בתחום הדיוור הדיגיטלי

טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2021 שפורסמה בשבוע שעבר כוללת הצעה לרפורמה בתחום הדיוור הדיגיטלי על ידי גופים ציבוריים. מטרת הרפורמה: שיפור השירות הממשלתי והציבורי והקלת הנטל הבירוקרטי הכבד על האזרחים.

לפי דברי ההסבר להצעה, החקיקה הקיימת מהווה חסם מרכזי בתהליך פיתוח השירותים הדיגיטליים משום שהיא מונעת מגופים ציבוריים לספק שירותים דיגיטליים ולקיים תקשורת דיגיטלית עם הציבור. לכן, מוצע לתקן מספר חוקים כדי ...