פרטיות וסייבר

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)(הארכת תקופת הוראת השעה), התשפ"ד-2024

צו המאריך את תוקפה של הוראת שעה קודמת, המאפשרת להמשיך לאסוף טביעות אצבע למאגר הביומטרי, וזאת עד ליום 31.12.2024 [לעיון בטיוטת הצו].

פרטיות וסייבר

הצעת חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה - חרבות ברזל)(תיקון)(הארכת תוקף), התשפ"ד-2024

הצעת חוק להארכת תוקפו של חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד - 2023. הוראת השעה נקבעה לתקופה של שבעה חודשים, עד לשלהי חודש יולי 2024. נוכח התמשכות אירועי הלחימה, והמשך קיומו של הצורך המבצעי בתקופת "חרבות ברזל" להתמודדות יעילה עם תקיפות סייבר חמורות נגד מגזר השירותים הדיגיטלים ושירותי האחסון, ...

פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות פקודת המשטרה (מערכת צילום מיוחדת המזהה לוחיות רישוי של כלי רכב - מערכת LPR), התשפ"ד-2024

בחודש ינואר 2024 נכנס לתוקף החוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40), התשפ"ד-2024, שזכה לכינוי "חוק המעקבים", כיוון שנועד להסדיר את השימוש במערכת "עין הנץ" - המשמשת את משטרת ישראל לקריאת לוחיות זיהוי של רכבים ומאפשרת לה לעקוב אחר תנועת אזרחים בכבישים. החוק דורש כי השר לביטחון לאומי, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, יקבע תקנות בעניינים ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל)(תיקון), התשפ"ד-2024

הצעת חוק לתיקון חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023. התזכיר מציע להאריך את הוראת השעה, שצפויה לפקוע ב-5.6.2024, בחצי שנה בקירוב, עד ל-31.12.2024, וזאת לנוכח הימשכות מלחמת "חרבות ברזל" והצורך בשימור הסמכויות הקבועות בהוראת השעה (לחייל מוסמך ולעובד שירות הביטחון הכללי) בכל הנוגע ...

פרטיות וסייבר

תזכיר חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל)(תיקון), התשפ"ד-2024

תזכיר חוק לתיקון חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023. התזכיר מציע להאריך את הוראת השעה בתשעה חודשים, עד לסוף פברואר 2025, לנוכח הימשכות מלחמת "חרבות ברזל" והצורך בשימור הסמכויות הקבועות בהוראת השעה (לחייל מוסמך ולעובד שירות הביטחון הכללי) בכל הנוגע לביצוע ...

פרטיות וסייבר

טיוטת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)(הארכת תקופת הוראת השעה), התשפ"ד–2024

טיוטת צו המאריך את תוקפה של הוראת שעה קודמת, המאפשרת המשך איסוף של טביעות אצבע למאגר הביומטרי עד ליום 31.12.2025.

פרטיות וסייבר

חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל)(תיקון), התשפ"ד-2024

חוק לתיקון חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023. התיקון מאריך את הוראת השעה, שצפויה היתה לפקוע ב-5.6.2024, עד ל-31.12.2024, וזאת לנוכח הימשכות מלחמת "חרבות ברזל" והצורך בשימור הסמכויות הקבועות בהוראת השעה (לחייל מוסמך ולעובד שירות הביטחון הכללי) בכל הנוגע לביצוע פעולות ...