פרטיות וסייבר

תזכיר חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, פרק ____' : דיוור דיגיטלי

תזכיר החוק מציע להתאים את אופן שליחת המסרים על-ידי גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי, ולאפשר שליחה של מסרים על ידי גופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים, תוך קביעת סטנדרטים מחייבים לשליחת מסרים אלה. דיוור דיגיטלי יאפשר את שליחת המסר באופן מידי בערוץ זמין, אמין, נגיש מאובטח, מהימן וזול, תוך שמירת פרטיותו של הנמען. התזכיר מבקש לייעל את תהליך ההתקשרות עם גופים ציבוריים, הן ...

פרטיות וסייבר

טיוטת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"א-2021

טיוטת צו להערות הציבור מטעם משרד הפנים. מטרת הצו לשנות את התוספת הראשונה לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, ולכלול בה את רשות שדות התעופה כגוף ציבורי שעובדיו יהיו מוסמכים בהתאם לסעיף 6(א)(9) לחוק, לבצע אימות זהות ביומטרי של בעל מסמך נסיעה ביחס לפרטים השמורים בשבב, לצורך ביצוע תפקידיהם על פי חוק במעברי הגבול.

רגולציה וממשל

הצעת חוק הנגשת מוקדי פניות חירום באמצעות שיחוח ומסרון, התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2003/24] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לחייב את משטרת ישראל וכל גוף המפעיל קו חירום, לאפשר פנייה אליו ומענה ממנו בזמן אמת, גם באמצעות מסרונים או הודעות אינטרנטיות, ללא תשלום ובאופן נגיש, 24 שעות ביממה.

הצעות חוק זהות ודומות בעיקרן הוגשו בכנסת ה-17 על-ידי חבר הכנסת יורם מרציאנו [פ/3658/17]; בכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת ...

פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התשפ"א-2021

טיוטת חקיקת משנה מטעם משרד הפנים להערות הציבור. מטרתו העיקרית של התיקון היא להסדיר הוראות לעניין הזדהות ברמת ודאות גבוהה ובטוחה של בעלי תיעוד חכם (תעודות זהות ומסמכי נסיעה) ביחס לנתונים השמורים בשבב הנמצא בתיעוד, לצורך שיפור שירותים והנגשת שירותים מרחוק, מכח סעיף 6(ד1) לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התש"ע-2009. מוצע להוסיף ...

רגולציה וממשל

הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון – קביעת תור באמצעות האינטרנט), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1534/24] של חבר הכנסת איתן גינזבורג, המבקשת לקבוע כי גוף ציבורי שנותן שירות לציבור גם באמצעות קבלת קהל, יאפשר לכל אדם לקבוע תור לקבלת השירות באמצעות האינטרנט.

הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת מיקי לוי בכנסת ה-23 [פ/865/23]; ועל-ידי חבר הכנסת יזהר שי בכנסת ה-23 [פ/132/23], בכנסת ה-22 [פ/49/22] ובכנסת ה-21 ...

אחריות ספקים

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1564/24] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, המבקשת להרחיב את החובה לסינון אתרים פוגעניים הקבועה כיום בסעיף 4ט לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ולהטיל חובה לאספקת שירות סינון אתרים כברירת מחדל.

הצעות חוק זהות או דומות בעיקרן הוגשו בכנסת ה-18 על-ידי חברת הכנסת ליה שמטוב [פ/4457/18]; בכנסת ה-19 על-ידי חברי הכנסת אמנון כהן ואברהם מיכאלי [פ/1111/19], ...

חופש הביטוי

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הגנה על קטינים מפני תכנים פוגעניים באינטרנט), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/362/24] של חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. לפי דברי ההסבר להצעה, היא נועדה להגביר את מודעות המנויים לשירותי גישה לאינטרנט לכך שהם עשויים להיות חשופים לתוכן פוגעני, ולאפשרותם לסנן את התכנים שאליהם ייחשפו הם או ילדיהם. עוד נועדה ההצעה לקבוע מנגנון להתקנת שירות סינון לתכנים מסוימים באינטרנט כדי להגן על קטינים מפני חשיפה לתוכן פוגעני.

הצעות חוק ...