פרטיות וסייבר

תזכיר חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

תזכיר חוק שנועד להחליף את תקנות שעת חירום (חרבות ברזל)(התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון), התשפ"ד - 2023. החוק המוצע נועד לאפשר לגורמים שהוסמכו לכך במערך הסייבר הלאומי, בחטיבת איומי הסייבר בשב"כ, או במלמ"ב, להנחות ולתת הוראות ביצוע לספקי שירות אחסון (Hosting) ושירותים דיגיטליים אחרים, וזאת במקרה של מתקפת סייבר חמורה, שיש חשש ממשי שתפגע בביטחון ...

פרטיות וסייבר

תזכיר חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע פעולה בחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

בשל מתקפת הטרור והלחימה המתמשכת קיים חשש מפני גישה למידע חזותי המופק ממצלמה נייחת, שיש בה כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה ואת רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל, וכן את ביטחון המדינה לפי ייעוד שב"כ ותפקידיו. תזכיר החוק, בהמשך לתקנות שעת חירום שהותקנו בעניין, מבקש להסמיך חיילי צה"ל ועובדי שב"כ, בעלי מיומנות נדרשת, לבצע חדירה ופעולה בחומר מחשב, אף ללא ידיעת ...

פרטיות וסייבר

תקנות שעת חירום (חרבות ברזל)(התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון), התשפ"ד-2023

תקנות לשעת חירום, המאפשרות לגורמים שהוסמכו לכך במערך הסייבר הלאומי, בחטיבת איומי הסייבר בשב"כ, או במלמ"ב, להנחות ולתת הוראות ביצוע לספקי שירות אחסון (Hosting) ושירותים דיגיטליים אחרים, וזאת במקרה של מתקפת סייבר חמורה, שיש חשש ממשי שתפגע בביטחון המדינה או הציבור, או בקיום האספקה והשירותים החיוניים. במקביל להתקנת התקנות, פרסם מערך הסייבר הלאומי את תזכיר חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק העברת מידע לצורך זיהוי או אימות זהות של אדם לרבות גופה, ואיתור נעדר או שבוי, הנדרשים בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

הצעת החוק לתיקון חוק המאגר הביומטרי, בהוראת שעה שתוקפה לשנה, לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית על מדינת ישראל והמספר הרב של הנרצחים, הפצועים, הנעדרים והשבויים, והצורך הדחוף והקריטי לתת תמונת מצב ברורה ככל הניתן בנוגע לזיהוי הנרצחים, הפצועים והנעדרים. ההצעה מתקנת גם את פקודת המשטרה בהתאם.

פרטיות וסייבר

תזכיר חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

תזכיר חוק המציע לתקן את חוק המאגר הביומטרי, בהוראת שעה שתוקפה לשנה, וזאת לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית על מדינת ישראל והמספר הרב של הנרצחים, הפצועים, הנעדרים והשבויים, והצורך הדחוף והקריטי לתת תמונת מצב ברורה ככל הניתן בנוגע לזיהוי הנרצחים, הפצועים והנעדרים, הן למקבלי ההחלטות והן למשפחות הנפגעים. 

דברי ההסבר מדגישים כי התיקון נדרש בייחוד לנוכח היעדרו של מענה מלא לצורכי ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

הצעת חוק ממשלתית [1680] - בשל מתקפת הטרור והלחימה המתמשכת קיים חשש מפני גישה למידע חזותי המופק ממצלמה נייחת, שיש בה כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה ואת רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל, וכן את ביטחון המדינה לפי ייעוד שב"כ ותפקידיו. הצעת החוק, בהמשך לתקנות שעת חירום שהותקנו בעניין, מבקשת להסמיך חיילי צה"ל ועובדי שב"כ, בעלי מיומנות נדרשת, לבצע חדירה ופעולה ...

פרטיות וסייבר

חוק העברת מידע לצורך זיהוי או אימות זהות של אדם לרבות גופה, ואיתור נעדר או שבוי, הנדרשים בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה (הוראות שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

חוק לתיקון חוק המאגר הביומטרי, בהוראת שעה שתוקפה לשנה, לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית על מדינת ישראל והמספר הרב של הנרצחים, הפצועים, הנעדרים והשבויים, והצורך הקריטי לתת תמונת מצב ברורה ככל הניתן בנוגע לזיהוי הנרצחים, הפצועים והנעדרים. החוק מתקן גם את פקודת המשטרה בהתאם.