קורונה

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - השתתפות בדיון ובהצבעה מרחוק במצב חירום)(הוראת שעה)

הצעת חוק פרטית [פ/51/23] של חבר הכנסת יזהר שי, המבקשת לתקן את חוק-יסוד: הכנסת (כהוראת שעה למשך 3 חודשים). לפי ההצעה, חברי כנסת שאינם יכולים להגיע לישיבות הכנסת או וועדותיה, בשל מגפת הקורונה, יוכלו להשתתף מרחוק בדיון ובהצבעה באמצעות כלים טכנולוגיים המאפשרים זיהוי קולי וחזותי.

קורונה

טיוטת תקנות הנוטריונים (אישור אלקטרוני נוטריוני ותיקונים נוספים), התש"ף-2020

טיוטת התקנות נועדה להתאים את השירות הנוטריוני לעידן הדיגיטלי, באופן שיאפשר לנוטריון לערוך אישור נוטריוני דיגיטלי, תוך שמירה על החובות המהותיות המוטלות על הנוטריון בעת עריכת האישור הנוטריוני, ובכלל זאת זיהוי החותם ובירור כשרותו המשפטית. מטרה נוספת של התיקון היא להרחיב את השימוש בטכנולוגיות במסגרת הקשר עם הציבור ולהפוך את השירותים הניתנים לציבור לשירותים לדיגיטליים.

קורונה

טיוטת תקנות הירושה (תיקון – הפקדת צוואה מרחוק), התש"ף-2020

טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים להערות הציבור, שנועדו לאפשר הפקדה מרחוק של צוואה שנערכה אצל רשות ושנחתמה בחתימה אלקטרונית מאושרת. האפשרות נועדה להקל על מי שערך צוואה בדרך זו להפקיד את צוואתו מרחוק בתקופת משבר הקורונה ולאחר מכן. בנוסף, התקנות נועדו לאפשר, בהוראת שעה, לאדם להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה באופן מקוון, בלי שהמצווה יידרש להתייצב אצל הרשם ולמסור ...

קורונה

טיוטת תקנות הנוטריונים (הוראת שעה), התש"ף-2020

טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים להערות הציבור. בשל המגבלות בתקופת משבר הקורונה, התקנות מבקשות לאפשר למצווים הנמצאים במדינת ישראל לעשות צוואה בפני נוטריון באמצעי טכנולוגי, בכפוף לתיעוד אודיו-ויזואלי של עשיית הצוואה.

רגולציה וממשל

הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון - קביעת תור באמצעות האינטרנט), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/132/23] של חבר הכנסת יזהר שי, המבקשת לקבוע כי גוף ציבורי שנותן שירות לציבור גם באמצעות קבלת קהל, יאפשר לכל אדם לקבוע תור לקבלת השירות באמצעות האינטרנט. הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת שי גם בכנסת ה-22 [פ/49/22] ובכנסת ה-21 [פ/169/21].

רגולציה וממשל

הצעת חוק פרסום אסמכתאות בדבר השכלה ותעסוקה של נבחרי ציבור (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/64/23] של חבר הכנסת ע'דיר כמאל מריח, שנועדה להסדיר גילוי של מסמכים המוכיחים זכאויות לתארים ולניסיון תעסוקתי של נבחרי ציבור. לפי ההצעה, ח"כ יגיש ליו"ר הכנסת, לאחר בחירתו, את המסמכים והתעודות המוכיחות את השכלתו שהוא מבקש שיצויינו באתר האינטרנט של הכנסת. ההצעה קובעת עוד כי לא יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת פרטים בדבר השכלה ועיסוקים קודמים שלא נמסרו ...