פרטיות וסייבר

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 37)(מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ב-2022

הצעת חוק ממשלתית [1570] שמטרתה להסדיר הצבת מערכות צילום מיוחדות במרחב הציבורי ושימוש בהן על ידי משטרת ישראל. מערכות הצילום כוללות יכולות עיבוד המאפשרות צילום של אובייקטים או של אנשים, והשוואתם למידע מזוהה שהוזן למערכת בעניינם, באופן שעשוי לאפשר לזהות את האובייקט או את האדם המצולם. השימוש המשטרתי במערכות צילום מיוחדות יכול שייעשה בדרך של הכללה מבעוד מועד של פרט זיהוי על אדם או ...

ספאם ודואל

תזכיר חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס'...)(סימון מסר המוני המופץ באמצעות יישום אוטומטי), התשפ"ב–2022

מטרת תזכיר החוק זאת היא הגברת השקיפות במרחב המקוון בנוגע לשימוש באמצעים ויישומים טכנולוגיים המאפשרים הפצת מסרים באופן אוטומטי ולצמצם את התופעה של הטיית דעת הקהל באמצעות שימוש באמצעים ויישומים כאמור. התזכיר מציע לחייב גורם, המפיץ ברשתות החברתיות הגדולות מסר ובכלל כך מידע, תגובה או סימן, תוך שימוש ביישום המאפשר את הפרסום באופן אוטומטי, לנהוג בשקיפות ולסמן מסר זה. באופן זה, משתמשי ...

רגולציה וממשל

חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

תיקון שני לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח-2018, המכונה גם "חוק הדיוור הדיגיטלי". התיקונים נועדו להתאים את אופן שליחת המסרים על ידי גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי, ולאפשר שליחה של הודעות על ידי גופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים, כמו הודעות SMS ודוא"ל. התיקון עוסק, בין היתר, בהוספת הפרט של "מען דיגיטלי" – דואר אלקטרוני או טלפון נייד – לפרטי החובה ...

פשעי מחשב

טיוטת צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2022

טיוטת צו שנועדה להוסיף את העבירות לפי סעיפים 2-6 לחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כך שפעולות ברכוש הקשור אליהן יקבעו כעבירות של הלבנת הון לפי סעיפים 3-4 לחוק. חוק איסור הלבנת הון מגדיר "רכוש אסור" כרכוש שמקורו בעבירות המפורטות בתוספת הראשונה, או ששימש לביצוען, איפשר את ביצוען, או רכוש שהעבירות נעברו באמצעותו. הפללת פעולות ברכוש ...

פרטיות וסייבר

טיוטת תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)(תיקון), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות. שרת הפנים הודיעה כי בכוונתה להפעיל את סמכותה לפי סעיף 5א לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז–2017, ולהורות על הנפקת מסמכי זיהוי לתקופה של עד 10 שנים, ללא תלות במתן הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי, בשונה מהמצב שהיה עד כה, כאשר לתושב שרק תמונת פניו הוכללה ...

סדר דין פלילי

טיוטת תקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (מסירת פרטי הרישום למשטרה על ידי גוף המנהל הליך פלילי), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות שפרסמו משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים. חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, קובע בסעיף 2(ב) כי על גוף המנהל הליך פלילי למסור למשטרת ישראל פרטי רישום פלילי, פרטי רישום משטרתי ונתונים נלווים - בדרך ובמועד שיקבעו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים. מטרת התקנות המוצעות היא להסדיר את אופן שבו יימסרו פרטי רישום אלה למערכת המידע הפלילי שמנהלת משטרת ישראל, לרבות ...

מסחר אלקטרוני

טיוטת תקנות הגנת הצרכן (סייג לזכות הביטול בעסקת מכר מרחוק), התשפ"ב-2022

טיוטת תקנות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה, כחלק מהתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי. טיוטת התקנות מציעה לקבוע סייגים לזכות הביטול בעסקאות מכר מרחוק, וזאת מטעמי שמירה על בריאות וההיגיינה של הציבור. בין היתר, התקנות מציעות לקבוע שזכות הביטול בעסקת מכר מרחוק לא תחול על תחתונים, אביזרי מין, אביזרים להיגיינת הפה (מברשת שיניים), מד-חום, תוספי תזונה, טובין המשווקים בקירור ועוד.