פרטיות וסייבר

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש במכתזית), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3041/24] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לקבוע כי בעת השימוש במכת"זית (מכונית להתזת מים לפיזור הפגנות) תופעל באופן אוטומטי מצלמת וידאו שתתעד את רגע ההתזה ואת האדם שהנוזל הותז לעברו, ברזולוציה הולמת. אדם הטוען כי נפגע או ניזוק מפעולת מכת"זית בהפגנה, רשאי לפנות למשטרה ולקבל ממנה את התיעוד החזותי.

רגולציה וממשל

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום מכרז באתר האינטרנט), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2717/24] של חברת הכנסת שרון רופא אופיר ואח', המציעה לחייב עיריות לפרסם את כל המסמכים הנדרשים לצורך השתתפות במכרז פומבי, ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים, באתר האינטרנט שהן מפעילות, באופן נגיש לציבור וללא תמורה.

הצעות חוק זהות הוגשו במהלך הכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת עודד פורר ואח' [פ/4999/20], במהלך הכנסת ה-22 על-ידי ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הקמת מאגר מידע פיננסי בענף הביטוח ושוק ההון, התשפ"ב–2022

הצעת חוק פרטית [פ/2978/24] של חברת הכנסת לימור מגן תלם, המציעה כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תקים מאגר מידע פיננסי שיאגד את כלל המידע הפיננסי השייך לכל לקוח בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומוצרי הביטוח השונים. המאגר יאפשר לכל לקוח לקבל תמונה כוללת של המידע הפיננסי הקיים לגביו, ואף להשוות בין התנאים של הקופות והקרנות השונות. הצעת חוק ...

רגולציה וממשל

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - טלפונים ניידים ומחשבים אישיים), התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטית [פ/2858/24] של חבר הכנסת גלעד קריב, המבקשת לתקן את חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, כך שמחשבים אישיים וטלפונים ניידים המשמשים את החייב, ואת בני משפחתו הגרים עמו, לא יעוקלו במסגרת הליך הוצאה לפועל.

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הקמת מאגר מידע פיננסי בענף הביטוח ושוק ההון, התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטית [פ/2834/24] של חבר הכנסת אלי כהן, המציעה כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תקים מאגר מידע פיננסי שיאגד את כלל המידע הפיננסי השייך לכל לקוח בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומוצרי הביטוח השונים. המאגר יאפשר לכל לקוח לקבל תמונה כוללת של המידע הפיננסי הקיים לגביו, ואף להשוות בין התנאים של הקופות והקרנות השונות. 

קורונה

הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - הענקת שירותי רפואה מרחוק), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/2959/24] של חברת הכנסת מיכל וולדיגר. בעקבות מגיפת הקורונה פיתחה מד"א שירות המאפשר מגוון בדיקות בבית הפונה, הכוללות התקשרות והנחייה מרחוק של רופא מטפל, על-מנת לאבחן את מצבו הרפואי של הפונה טרם פינוי. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי כאשר מד"א מעניקה טיפול רפואי בבית הפונה, בפיקוח רופא בהתקשרות מרחוק, היא תהא רשאית לגבות אגרה זהה לאגרה שהייתה נגבית עבור ...

מסחר אלקטרוני

תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"ב-2022

התזכיר מבקש לעגן בחקיקה את הסדרת העיסוק בשירותי תשלום הניתנים על ידי גופים חוץ בנקאיים. שירותים אלה, שעיסוק בהם יחייב רישיון ופיקוח מאת רשות ניירות ערך, כוללים ייזום תשלום; מתן הוראת תשלום; סליקה של פעולת תשלום; הנפקה של אמצעי תשלום; העברת כספים למוטב ללא ניהול חשבון תשלום עבורו וכן ניהול חשבון תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים.

מדובר באסדרה ...