הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(תיקון), התשפ"ב-2022

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק ממשלתית לדחיית כניסתו לתוקף של תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן (הקמת מאגר להגבלת פניות טלפוניות שיווקיות - "אל תתקשרו אלי") וזאת עד ליום 31.10.2022 [לעיון בתזכיר החוק].