סדר דין אזרחי

ת"ק 27263-10-17 אבן נ' הילר

מותר לעיין בתיק של תביעת ספאם קודמת לצורך הגשת תביעה חדשה (החלטה, תביעות קטנות הרצליה, הרשם צחי אלמוג, 7.7.2020):

העובדות: בקשה לפי תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003, לעיון בתיק. המבקש טען כי בכוונתו להגיש תובענה ייצוגית נגד המשיבה 2 בשל משלוח דברי פרסומת בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען כי ...

ספאם ודואל

ת"צ 46098-06-18 כורם נ' מגה קמעונאות בע"מ ואח'

אישור פשרה בייצוגית לפי חוק הספאם במקרה של תקלה נקודתית (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת עידית ברקוביץ, 21.7.2020):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבות - רשת מרכולים וחברת הפרסום שלה. בבקשת האישור נטען כי המשיבות הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעה ששיגרו למבקש ...

אחריות ספקים

ת"א 332-12-17 אופנר ואח' נ' פלאפון תקשורת בע"מ ואח'

חברות הסלולר אינן אחראיות להודעות אנונימיות לשיווק הלוואות (החלטה, שלום ת"א, השופטת אילה גזית, 24.6.2020):

העובדות: התובעים הגישו תביעה נגד חמשת הנתבעות, חברות סלולר, בגין הודעות SMS פרסומיות שנשלחו לתובעים על-ידי מפרסמים אנונימיים, ללא הסכמת התובעים ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובעים טענו כי הנתבעות סייעו למשגר ההודעות בביצוע העוולה ולפיכך חלים דיני האחריות המשותפת. הנתבעות ...

ספאם ודואל

תא"מ 32289-06-19 ריטרסקי נ' קוד נדל"ן בע"מ ואח'

פניה אישית ב-LinkedIn מנוגדת לחוק הספאם (פסק-דין, שלום רחובות, השופט ישראל פת, 14.7.2020):

העובדות: התובע טען כי הנתבעים שלחו אליו דבר פרסומת באמצעות הרשת החברתית LinkedIn, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעים טענו כי ההודעה אינה מפרה את הוראות החוק, שכן מדובר בפניה ראשונית, אישית ויחידה, העומדת בתנאי החוק להודעה חד-פעמית. 

נפסק: ההודעה מושא התביעה מהווה ...

ספאם ודואל

ת"ק 111-06-19 סלע נ' מולאייב גדעון בע"מ ואח'

תביעת הספאם שהגיש התובע אינה מתאימה להליך של תביעות קטנות (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, הרשמת טל כהן אלימלך, 8.7.2020):

העובדות: התובע טען כי הנתבעים שיגרו אליו דבר פרסומת בהודעת מסר קצר וללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת 1 טענה כי ההודעה לא נשלחה מטעמה והנתבעת 2 טענה כי היא מספקת רישיונות לשימוש בפלטפורמה שלה ...

סדר דין אזרחי

טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (הוראת שעה), התש"ף-2020

ביום 30.3.2020 נוספה לתקנות סדר הדין האזרחי הוראת שעה המאפשרת המצאת כתבי בי-דין בדוא"ל בין צדדים להליך משפטי, על-מנת לאפשר חלופה פשוטה להעברת עותק קשיח באמצעות שליח ולהפחית קירבה לא הכרחית. תוקפה של הוראה זו הסתיים ביום 1.7.2020 וטיוטת תקנות זו מציעה להאריך אותה עד ליום 31.12.2020.

ספאם ודואל

ת"ק 54874-02-20 גרוניס נ' חזקו חיזוק ועידוד

העמותה היתה רשאית לשלוח הודעה אל התובע לצורך גיוס תרומות (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופט נמרוד אשכול, 27.7.2020):

העובדות: התובע, עו"ד במקצועו, טען כי הנתבעת, עמותת הורים שכולים, שלחה אליו הודעה פרסומית ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי מדובר בהצעה להצטרף להגרלה לגיוס תרומות וכי החוק אינו אוסר עליה את המשלוח.

נפסק: ...