ספאם ודואל

רת"ק 60145-12-17 דוידיאן נ' אבני שהם אופנה בע"מ

(החלטה, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן, 4.1.2018): בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי, אך אינו חייב לעשות כן.

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות בת"א [ת"ק 61819-11-16], שדחה את תביעת הספאם של המבקש לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען בתביעתו כי המשיבה שלחה לו 21 מסרונים פרסומיים בניגוד לחוק וציין כי אשתו היתה חברת מועדון ...

ספאם ודואל

ת"צ 3504-03-17 בן דוד נ' פלאפון תקשורת בע"מ

(החלטה, מחוזי חיפה, השופט מנחם רניאל, 6.12.2017): המבקש לא הסכים לקבל מידע שיווקי "עד אריכות ימיו".

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענת המבקש להפרת הוראות "חוק הספאם" (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982). המבקש טען, בין היתר, כי המשיבה שלחה אליו מסרון המהווה דבר פרסומת, ללא הסכמתו וללא מתן אפשרות הסרה. המשיבה טענה, בין היתר, כי המסרון נשלח ...

ספאם ודואל

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון – פרסומת זבל), התשע"ח-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4895/20] של חבר הכנסת עודד פורר ואח', המציעה להרחיב את מארג השיקולים העומדים בפני בית המשפט בבואו לפסוק פיצוי מכוח "חוק הספאם", כדי לצמצם את האפשרות לניצול לרעה של החוק. התיקון נועד גם להגן על עסקים קטנים ובינוניים מפני ניצול לרעה של החוק ולאפשר לפנות זמן שיפוטי יקר המוקדש כיום לתביעות ספאם.

ספאם ודואל

ת"ק 18903-12-16 קוסובסקי נ' י.ש. מדיקל מדיה בע"מ

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופט דניאל הורוביץ): אגירת הודעות מעידה על העדר ניקיון כפיים.

העובדות: התובעת טענה, בין היתר, כי במהלך תקופה של כשנה הנתבעת שלחה לה 79 הודעות פרסומת, בדוא"ל ובמסרונים, ללא הסכמתה ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובעת מסרה לה את לה את פרטיה בעת רישומה לכנסים בנושאים שונים ...

ספאם ודואל

ת"ק 49234-04-17 דמרמרי נ' אופטיקיד – אופטיקה לילדים (2004) בע"מ

(פסק-דין, תביעות קטנות רמלה, הרשמת אביגיל פריי): אי-מתן אפשרות הסרה במסרון חוזר, אלא בקישור, אינה הפרה חמורה ומהותית. הפיצוי שנפסק הוא בהתאם.

העובדות: התובעת רכשה מהנתבעת מוצרים שונים בשתי הזדמנויות. הנתבעת שיגרה לתובעת 4 מסרונים פרסומיים. המחלוקת בין הצדדים היא ביחס להסכמת התובעת לקבלת המסרונים, כאשר האחרונה טענה כי לא הוצגה בפניה כל הסכמה בכתב או בהקלטה ביחס לקבלת פרסומות ...

ספאם ודואל

תא"מ 5996-02-16 בן הרוש נ' גוליבר תיירות בע"מ

(פסק-דין, שלום ת"א, השופט נמרוד אשכול): התובעת הסתירה מבית המשפט כי ביתה היא שביצעה את ההזמנה.

העובדות: התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה 6 מסרונים פרסומיים בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובעת מסרה לה את פרטיה במהלך הזמנת כרטיסי טיסה וכי בחרה שלא לסמן את החלופה המובנית בדף האינטרנט לסירוב לקבלת דברי פרסומת ...

ספאם ודואל

תא"מ 12928-08-16 לוינסון נ' גליקום שיווק בע"מ

(פסק-דין, שלום פ"ת, השופט אריאל ברגנר, 24.12.2017): גם הודעות "חג שמח" סוללות את דרכן למרחב האישי של הנמען ללא הסכמתו.

העובדות: תביעה לתשלום 25,000 ש"ח כפיצוי בגין משלוח 13 הודעות לכתובת הדוא"ל של התובע, מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ועילות נוספות. 

נפסק: עיון בהודעות הדוא"ל שצורפו לתביעה תומך בטענת ...