ספאם ודואל

תזכיר חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס'...)(סימון מסר המוני המופץ באמצעות יישום אוטומטי), התשפ"ב–2022

מטרת תזכיר החוק זאת היא הגברת השקיפות במרחב המקוון בנוגע לשימוש באמצעים ויישומים טכנולוגיים המאפשרים הפצת מסרים באופן אוטומטי ולצמצם את התופעה של הטיית דעת הקהל באמצעות שימוש באמצעים ויישומים כאמור. התזכיר מציע לחייב גורם, המפיץ ברשתות החברתיות הגדולות מסר ובכלל כך מידע, תגובה או סימן, תוך שימוש ביישום המאפשר את הפרסום באופן אוטומטי, לנהוג בשקיפות ולסמן מסר זה. באופן זה, משתמשי ...

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק סינון אתרים פוגעניים במקומות ציבוריים, התש"ף–2022

הצעת חוק פרטית [פ/3469/24] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לחייב גופים המאפשרים גלישה חופשית באינטרנט לציבור, להפעיל כברירת מחדל שירות סינון אתרים פוגעניים, למעט כשהגלישה מתבצעת באמצעות קוד גישה ייחודי שיינתן לבני 18 ומעלה לבקשתם.

הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת מקלב ואח' בכנסת ה-19 [פ/2810/19], בכנסת ה-20 [פ/1667/20], בכנסת ה-22 [פ/894/22] ובכנסת ה-23 [ ...

ספאם ודואל

תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(תיקון), התשפ"ב-2022

מטרת התזכיר היא לדחות את מועד כניסתם לתוקף של סעיפים 1, 4(1) ו-6 לתיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וזאת מיום 24.5.2022 ליום 31.10.2022, על מנת לאפשר לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להשלים את הקמת המאגר להגבלת פניות שיווקיות (מאגר "אל תתקשרו אלי"), לאפשר תקופת "הרצה" לרישום צרכנים במאגר ולאפשר לציבור העוסקים לבצע את ההתאמות הנדרשות במערכות המחשוב אצלם לצורך בירור ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה)(תיקון - תעמולה דיגיטלית), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3672/24] של חבר הכנסת איתן גינזבורג. מטרת ההצעה, לפי דברי ההסבר לה, היא להתאים את חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט - 1959, להתפתחויות בדרכי התעמולה ובפרט השיווק הדיגיטלי. בין היתר מציעה ההצעה להבהיר שאחת ממטרות החוק היא להגן על הזכות לפרטיות, בכדי למנוע מניפולציה בשל עיבוד המידע האישי של אזרחים ושימוש בו לצורכי השפעת יתר עליהם. ההצעה ...

חופש הביטוי

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הגבלות מוסכמות על שירות וציוד תקשורת), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3637/24] של חבר הכנסת משה ארבל ואח', המבקשת לתקן את הסדר ניטראליות הרשת וניטראליות ציוד התקשורת הקבוע בסעיף 51ג לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ההצעה נועדה להרחיב את הזכויות שנקבעו בסעיף 51ג(ג)(2)(א) לחוק, ולהחליף אותו בהסדר מפורט יותר לפיו מנוי של חברת תקשורת יהיה רשאי, בהסכמה עם בעל רישיון או ספק ציוד קצה/תקשורת, להגביל את תכונות השירות והציוד ...

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק סינון תכנים פוגעניים באינטרנט במוסדות חינוך, התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3531/24] של חבר הכנסת מופיד מרעי, המבקשת לקבוע כי מערכות המחשבים של מוסדות חינוך, המיועדות לשימוש תלמידי המוסד, לא יחוברו לאינטרנט אלא אם הותקנו בהן אמצעים טכנולוגיים המונעים גישה לתכנים פוגעניים. חבר הכנסת איתן כבל ואח' הגישו הצעת חוק זהה בכנסת ה-20 [פ/1642/20].