ספאם ודואל

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - איסור על מסרוני פלאש), התשפ"ד-2024

הצעת חוק פרטית [פ/4522/25] של חבר הכנסת נאור שירי ואח', המבקשת להרחיב את "חוק הספאם" [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], כך שיחול גם על "מסרון פלאש" (Flash SMS), המוגדר כמסרון "המתקבל ומוצג באופן מיידי בציוד קצה של נמען או קבוצת נמענים...".

רגולציה וממשל

הצעת חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים (תיקון - חובת מענה הולם), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3886/25] של חברת הכנסת ישראל אייכלר, המבקשת לקבוע חובת מתן מענה הולם לאוכלוסייה העלולה להתקשות בשימוש באמצעים דיגיטליים. ההצעה מציעה בנוסף לעגן חובה של משלוח מסרונים קוליים למי שמחזיק מכשיר קצה שאינו יכול לקבל מסרוני טקסט, או למי שמתקשה בקריאה.

אחריות ספקים

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הגנה על קטינים מפני תוכן פוגעני באינטרנט באמצעות אומדן גיל), התשפ"ד-2024

הצעת חוק פרטית [פ/4518/25] של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן ואח', שמטרתה לתקן את חוק התקשורת כך שייקבע מנגנון לאומדן גיל שימנע חשיפה של קטינים לתכנים פוגעניים ברשת, לרבות תכני אלימות קשה ופורנוגרפיה. ההצעה מבקשת להרחיב את סעיף 4ט לחוק התקשורת, כך שיובהר כי תוכן פוגעני כולל גם תוכן של אלימות קשה. בנוסף, ההצעה מבקשת להגדיר תהליך של אומדן גיל, ...

תקשורת

הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון - הקמת תשתית חיבור לרשת אינטרנט אלחוטית במקלטים שביישובי קו העימות), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/2188/25] של חברת הכנסת חוה אתי עטיה, המבקשת לקבוע כי במקלט ציבורי ביישוב קו עימות תותקן תשתית חיבור לרשת תקשורת אינטרנט אלחוטית. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-24 [פ/827/24][פ/1727/24], בכנסת ה-23 [פ/423/23], בכנסת ה-20 [פ/228/20], בכנסת ה-19 [פ/821/19] ובכנסת ה-18 [פ/3446/18].

אחריות ספקים

הצעת חוק מניעת ביצוע עבירות באמצעות פרסום באינטרנט (הסרת תוכן), התשפ"ד–2024

הצעת חוק פרטית [פ/4173/25] של חבר הכנסת עודד פורר ואח'. ההצעה, שזכתה בעבר לכינוי "חוק הפייסבוק", מאפשרת לשופט מחוזי, לפי בקשת תובע, לתת צו המחייב מפרסם תוכן, או בעלים, מנהל או מפעיל של אתר אינטרנט שבו פורסם תוכן, להסיר את התוכן מהאתר, במקרים בהם: (א) נעברה עבירה פלילית באמצעות פרסום התוכן באתר, ובנסיבות העניין יש אפשרות ממשית שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של ...

אחריות ספקים

הצעת חוק מניעת ביצוע עבירות באמצעות פרסום באינטרנט וברשתות החברתיות (הסרת תכנים אנטישמיים), התשפ"ד-2023

הצעת חוק פרטית [פ/4004/25] של חבר הכנסת עידן רול, שמטרתה "לייעל את ההתמודדות של מדינת ישראל עם אמירות ותכנים אנטישמיים ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט, במקרה של אמירה או פרסום המהווה עבירה פלילית העלולה לפגוע בביטחון הפיזי או הנפשי של אזרחי מדינת ישראל ויהודי התפוצות, וכן בביטחון המדינה". ההצעה מבקשת להטיל את האחריות לניטור דברי הסתה אנטישמיים על מפעילי האתרים והרשתות החברתיות, ...