פשעי מחשב

טיוטת צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2022

טיוטת צו שנועדה להוסיף את העבירות לפי סעיפים 2-6 לחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כך שפעולות ברכוש הקשור אליהן יקבעו כעבירות של הלבנת הון לפי סעיפים 3-4 לחוק. חוק איסור הלבנת הון מגדיר "רכוש אסור" כרכוש שמקורו בעבירות המפורטות בתוספת הראשונה, או ששימש לביצוען, איפשר את ביצוען, או רכוש שהעבירות נעברו באמצעותו. הפללת פעולות ברכוש ...

חופש הביטוי

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - גילוי הזדהות עם ארגון טרור ברשת חברתית), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/600/24] של חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, לפיה מי שמפרסם דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור, תמיכה או הזדהות עמו באמצעות שיתוף פוסט ברשת חברתית, או סימון תמיכה "לייק" לפוסט ברשת חברתית - דינו מאסר חמש שנים. הצעת חוק זהה הוגשה על-ידי חבר הכנסת זוהר בכנסת ה-23 [פ/644/23].

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור צריכת חומר תועבה), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3085/24] של חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, המבקשת לקבוע עבירה של צפייה (צריכה לשימוש אישי) בתוכן פדופילי ולא רק על החזקתו או פרסומו. חברת הכנסת רונית תירוש הגישה הצעת חוק זהה בכנסת ה-18 [פ/4428/18].

פשעי מחשב

הצעת חוק העונשין (תיקון - הגבלת שימוש ברשתות חברתיות), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1377/24] של חבר הכנסת אוריאל בוסו ואח', שעניינה בתופעה של "שיח אלים ומסית כנגד ציבורים על רקע מגזרי או עדתי, באמצעות הרשתות החברתיות, אשר מופצות במסגרת סרטוני צחוק וקלות דעת ומעודדות ומייצרות אלימות פיזית". הצעת החוק מבקשת לקבוע כי עבירת הסתה לאלימות תכלול גם מקרים הנוגעים לפרסום מעשי אלימות, וכן כי תקיפה בכדי לפרסם את תיעוד התקיפה תגרור ...

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירת פיתוי קטין), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/699/24] של חברת הכנסת קרן ברק, המבקשת להוסיף לחוק העונשין עבירה של "פיתוי קטין או חסר ישע", לרבות באמצעים טכנולוגיים, במטרה לבצע בקטין עבירת מין או לנצלו לצרכי הפקה של פורנוגרפיה ופרסומי תועבה. דברי ההסבר להצעה מדגישים כי אחת הדרכים השכיחות של עברייני מין לשם ביצוע זממם כלפי קטינים, היא ניסיון ליצור תהליך של היכרות והתקרבות עם הקורבן, ...

אחריות ספקים

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מענה אנושי בשירותים מקוונים), התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטיות [פ/2867/24] של חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב ואח', המבקשת לחייב מפעילי פלטפורמות מקוונות (לרבות כאלה הפועלות מחוץ לישראל) לספק מענה אנושי (טלפוני או מקוון) בחינם לפניות של צרכנים. בנוסף, ההצעה קובעת זמני המתנה ותגובה קצרים בכל מקרה של פרסומים הנוגעים לעבירה של קריאת מעשה אלימות, פרסום מידע רגיש ופרסום המהווה הטרדה מינית.

חופש הביטוי

הצעת חוק מניעת בריונות ברשת, התשפ"א–2021

הצעת חוק פרטית [פ/1576/24] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, המבקשת לצמצם את תופעת בריונות הרשת בקרב ילדים ובני נוער בדרך של הכנת תכנית לפעילות חינוכית בנושא זה שתילמד בבתי הספר. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת לוי אבקסיס [פ/140/23]; בכנסת ה-22 על-ידי חברת הכנסת לוי אבקסיס [פ/1297/22]; ובכנסת ה-20 על-ידי חברי הכנסת לוי אבקסיס ויצחק ...