הכנסת אישרה את חוק הקמת מאגר "אל תתקשרו אלי"

אולי יעניין אותך גם

מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מאגר "אל תתקשרו אליי" [הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 62)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התש"ף-2020]. התיקון החדש לחוק הגנת הצרכן קובע הסדר של Opt Out ביחס לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאלה אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר "אל תתקשרו אלי" (מאגר מספרי טלפון של צרכנים). הצעת החוק עברה בכנסת בקריאה ראשונה ביום 14.9.2020 ואושרה לקריאה שנייה ושלישית על-ידי ועדת הכלכלה של הכנסת ביום 11.11.2020. לעיון בנוסח החוק - חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61), התשפ"א-2020.

את המאגר תקים ותנהל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן וצרכנים יוכלו לרשום את מספריהם, לשנותם או להסירם בכל עת. שר הכלכלה והתעשייה יקבע הוראות בנוגע להקמת המאגר ולניהולו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. עסקים שיעברו על הוראות החוק יהיו צפויים לקנסות שינועו בין 25,000 ש"ח לעסקים קטנים ועד 45,000 ש"ח לתאגידים. הפרות חמורות יאפשרו הטלת קנסות גדולים יותר. בישיבותיה האחרונות הוסיפה ועדת הכלכלה כמה חריגים לחוק, שיאפשרו לעסקים להתקשר לצרכנים גם אם שמותיהם כלולים במאגר, כגון במקרים של עסקה מתמשכת ובנוגע לאותה עסקה בלבד. החוק ייכנס לתוקף בעוד כשנה וחצי.

החוק מבוסס על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018, שהיא הצ"ח ממשלתית [מ/1255] שאושרה בקריאה ראשונה בכנסת ה-20, אך הליכי חקיקתה לא התקדמו בשל התפזרות הכנסת. בנוסף, הצעות חוק זהות ודומות בעיקרן הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חברי הכנסת איציק שמולי [פ/4699/20] ומיקי רוזנטל [פ/4631/20]; בכנסת ה-22 על-ידי חברי הכנסת איציק שמולי [פ/739/22], אורי מקלב ואח' [פ/737/22] ומירב כהן [פ/289/22]; ובכנסת ה-23 על-ידי חברי הכנסת הילה שי וזאן ואח' [פ/2040/23], טלי פלוסקוב [פ/2039/23], מיקי לוי [פ/566/23], אורי מקלב ואח' [פ/196/23] ומירב כהן [פ/13/23].