פרטיות וסייבר

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)(תיקון מס' 9)(פרסום מרשם סרבני גט באינטרנט), התשע"ט–2018

הצעת חוק של הכנסת [830] המבקשת לעגן את סמכות בית הדין הרבני להורות על פרסום ברבים של שמו ותמונתו של מי שניתן נגדו צו הגבלה בשל סרבנות גט, במרשם סרבנים אינטרנטי שיתפרסם באתר בתי הדין הרבניים או אתר ייעודי אחר.

שונות

הצעת חוק ספרי לימוד דיגיטליים, התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3763/20] של חברת הכנסת עליזה לביא ואח', המבקשת לקבוע כי כל ספר לימוד יופץ גם בגרסה דיגיטלית, במקביל לגרסה הקשיחה וכי התלמידים יהיו רשאים ללמוד באמצעותו במוסדות חינוך. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-18 על-ידי חברת הכנסת עינת וילף [פ/3160/18] ובכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת עמרם מצנע ואח' [פ/1165/19]. 

שונות

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – מרשם סרבנים אינטרנטי), התשע"ח–2017

הצעת חוק פרטית [פ/4792/20] של חברת הכנסת רויטל סויד ואח', המבקשת לעגן בחקיקה את סמכות בית הדין הרבני להורות על פרסום שמו ותמונתו של מי שניתן נגדו צו הגבלה בשל סרבנות גט, במרשם סרבנים אינטרנטי שיתפרסם באתר ייעודי.

שונות

הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015

הצעת חוק ממשלתית (928) המבקשת ליצור הסדר מקיף שיחול על עיצובים (ובלשון הדין הקיים - מדגמים) ויחליף את ההסדר הקיים בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמים. בין היתר, עיצוב יכול שיינתן גם לגבי מוצר שאינו מוחשי, כגון גופנים (Fonts) וסימנים גרפיים (Icons). ההצעה עוסקת, בין היתר, בפרסום בקשות ומידע נוסף באתר האינטרנט של רשות הפטנטים.

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - הקמת מאגר יוחסין), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4554/20] של חבר הכנסת ישראל אייכלר, המבקשת להסדיר בחקיקה את הקמתו של מאגר יוחסין שיכלול את שמותיהם של יהודים מכל רחבי העולם שהוכרו ככאלה על-ידי הרבנות הראשית. המאגר נועד למנוע הונאות בכשרות הגיור ולהגן מפני הטעיה "הגורמת להתבוללות ולנישואי תערובת". לפי דברי ההסבר להצעה "אדם שמעוניין לדעת עם מי הוא מתחתן, יוכל לעיין במאגר היוחסין...".

שונות

הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון - הנגשת מאגרים), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4417/20] של חברת הכנסת שרן השכל, המבקשת לקבוע כי האקדמיה ללשון העברית תאפשר לציבור הרחב גישה אינטרנטית לכלל היצירות הספרותיות ומאגרי המידע המצויים ברשותה. גישה כאמור תהיה תוך מתן אפשרות מרבית לחיפוש ולהורדת מידע, וללא תמורה.