מסחר אלקטרוני

ארה"ב: מטבעות וירטואליים נתונים לפיקוח כסחורות

בית משפט פדרלי מחוזי בניו-יורק פסק כי לנציבות הסחר בחוזים על סחורות בארה"ב (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) נתונה סמכות חוקית לפקח על מטבעות וירטואלים כסחורות, מאחר והמונח "סחורה" כהגדרתו בחוק הרלוונטי בארה"ב משתרע על מטבעות וירטואלים הן מבחינה כלכלית והן מבחינת פרשנית. במסגרת זו רשאית הנציבות להפעיל פיקוח רגולטורי גם על מעשי הונאה הקשורים במטבעות וירטאולים אפילו כשלא מדובר ...

רגולציה וממשל

בג"ץ דחה עתירה להקמת מאגר אלקטרוני לחקיקה ופסיקה

בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, דחה על הסף עתירה שביקשה כי ביהמ"ש יורה לכנסת לחוקק חוק המחייב הקמת מאגר אלקטרוני של חוקים ופס"ד, שיהיה פתוח לציבור ללא תשלום וירכז את ההלכה המשפטית הנוהגת בכל תחומי המשפט. העותר, ד. פוסטרלוב, טען כי דברי חקיקה ופס"ד אינם נגישים לציבור די הצורך במדינת ישראל.

השופטים הנדל, ברון ווילנר קבעו כי הסעד המבוקש בעתירה ...

רגולציה וממשל

ישראל: מערכת ממוחשבת לטיפול בבקשות חופש המידע

רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה, יחד עם היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, השיקו מערכת ממוחשבת לניהול בקשות חופש המידע ברשויות ציבוריות. מטרת המערכת היא לייעל את אופן הטיפול בבקשות חופש המידע המוגשות לרשויות הציבוריות. 

חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח עומדת הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות. עם זה, יישומו של החוק דורש שיפור. נכון להיום, לרוב הרשויות הציבוריות ...

רגולציה וממשל

בג"ץ 856/17 פוסטרלוב נ' כנסת ישראל ואח'

(פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים הנדל, ברון ווילנר, 13.2.2018): המבקש עתר כי המדינה תקים "עורך דין ממוחשב".

העובדות: בקשת העותר להורות לכנסת לחוקק חוק המחייב הקמת מאגר אלקטרוני של חוקים ופס"ד, שיהיה פתוח לציבור ללא תשלום וירכז את ההלכה המשפטית הנוהגת בכל תחומי המשפט. העותר סבור כי דברי חקיקה ופס"ד אינם נגישים לציבור די הצורך במדינת ישראל.

נפסק: דין ...

רגולציה וממשל

העליון: בנק לאומי יאפשר פעילות בחשבון למסחר בביטקוין

בית המשפט העליון קיבל את בקשת חברת ביטס אוף גולד בע"מ לסעד זמני בתקופת הערעור, והורה כי עד להכרעה בערעור החברה נאסר על בנק לאומי להפסיק באופן גורף את פעילות החברה בחשבון שקשורה למסחר בביטקוין. השופטת ענת ברון קבעה עוד כי אין בצו כדי לפגוע בזכות הבנק לבחון פרטנית כל פעולה בחשבון או לבצע בעצמו צעדים שעניינם מזעור הסיכונים שלשיטתו נשקפים מפעילותה ...

פרטיות וסייבר

רגולטור הפרטיות בלוקסמבורג מסביר כיצד לדווח על תקריות סייבר לפי ה-GDPR

רגולטור הפרטיות בלוקסמבורג פרסם לאחרונה תבנית לטופס דיווח על תקרית אבטחת מידע שהוכנה בהתאמה לחובות בדבר Data Breach Notifications לפי התקנות האירופיות החדשות על הגנת מידע (General Data Protection Regulation - GDPR). בין הפרטים שיש למלא בטופס הייעודי:

  1. פרטים מזהים על בעל המאגר (ה-Data Controller) ודרכים ליצירת קשר עמו
  2. פרטים על מועד התקרית, מועדי גילויה ונסיבות הגילוי
  3. מהות התקרית, מאפייניה והסיבות להתרחשותה
  4. המידע ...
פרטיות וסייבר

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018

הצעת חוק ממשלתית [1206] שייעודה המוצהר הוא לשפר את יכולות הפיקוח והאכיפה להבטחת קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות, הנוגעות לפרטיות במאגרי מידע. הצעת החוק פורסמה בעבר [הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12)(סמכויות אכיפה), התשע"ב-2011] והוחל עליה דין רציפות. זה פרסומה השני, בשינויים קלים, שעיקרם בהוספת פרק ד'2 להצעה שעניינו פיקוח ובירור מנהלי בגופים בטחוניים.