רגולציה וממשל

ת"א 49524-01-13 יקבי ירושלים – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל - רשות המיסים ואח'

מה אחריות המדינה לפרסום שגוי של שיעור המכס באתר האינטרנט של רשות המיסים (פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופט רפי ארניה, 14.9.2020):

העובדות: התובעת עוסקת בייצור ושיווק יינות ממיצי ענבים. היא רוכשת דרך קבע מיץ ענבים מחו"ל ומייצרת ממנו מיץ ענבים המכונה ("תירוש"). בבסיס התביעה עומדת אחריותה הנטענת של המדינה לנזקים שנגרמו לתובעת עקב כך שבאתר רשות המיסים הופיע שיעור מכס שגוי ביחס ליבוא מיץ ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי מכירת מטבעות דיגיטליים), התשפ"א-2020

הצעת חוק פרטית [פ/2104/23] של חבר הכנסת עודד פורר ואח', שמטרתה לתקן את האופן בו ממסים פעילות במטבעות דיגיטליים מבוזרים, כך שמטבע דיגיטלי אשר יעמוד בקריטריונים שנקבעו בפקודה, כדוגמת ביטקוין, יראוהו כנכס לעניין מיסוי על מכירתו.

רגולציה וממשל

טיוטת תקנות השבת אבידה (תיקון - אבידה יקרת ערך ודרכי פרסום), תשפ"א-2020

טיוטת תקנות מטעם המשרד לביטחון פנים, שמטרתה לעדכן את דרכי הפרסום בדבר אבידה יקרת ערך גם באתר האינטרנט של משטרת ישראל (כחלופה לדרכים הקיימות כיום), במטרה להנגיש את דבר האבידה לציבור רחב יותר וביעילות רבה יותר.

פרטיות וסייבר

רשות המסים תעביר מידע לאגף המודיעין בצה"ל

בילקוט הפרסומים 9107 מיום 22.9.2020 פורסם "היתר כללי לגילוי ידיעות" של מנהל רשות המסים, ערן יעקב, ולפיו - בתוקף סמכותו לפי סעיף 142 (א)(1) לחוק מס ערך מוסף, סעיף 231א2(א)(1)  לפקודת המכס, סעיף 105(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וסעיף 234 לפקודת מס הכנסה, מתיר מנהל רשות המסים לעובדי הרשות לגלות לראש אמ"ן או מי שהוא הסמיך לעניין זה, "מידע שהגיע ...

ספאם ודואל

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 62)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התש"ף-2020

הצעת חוק ממשלתית [מ/1362] המבקשת לקבוע הסדר של Opt Out ביחס לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאמור אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר "אל תתקשרו אלי". הצעת החוק עברה בכנסת בקריאה ראשונה ביום 14.9.2020.

הצעת החוק מבוססת על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018, שהיא ...

חופש הביטוי

ארה"ב: צו מניעה זמני נגד הוראת טראמפ לסגור את WeChat

בית משפט פדרלי בסן-פרנסיסקו הורה על השעיה זמנית של הצו שהוציא הנשיא טראמפ המורה על חסימת הגישה, מטעמי ביטחון לאומי, לרשת החברתית WeChat הפופולרית בקרב קהילת יוצאי-סין בארה"ב. ההחלטה ניתנה בעתירה שהגישו משתמשי WeChat בארה"ב נגד הצו הנשיאותי, בטענה כי הוא מפר את התיקון הראשון לחוקה האמריקאית המבטיח את חופש הביטוי וכי הצו הוצא תוך חריגה מהסמכויות המנהליות המוקנות לנשיא ...