סדר דין אזרחי

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)(תיקון), התשע"ו-2016

התיקון לתקנות קובע, בין היתר, כי תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש אך ורק לביהמ"ש שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע.

סדר דין אזרחי

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016

תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובע, בין היתר, כי תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש אך ורק לביהמ"ש שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע.

חופש הביטוי

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - אי ייחוד העילה והוספת סעדים), התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/2584/18] של חברי הכנסת יריב לוין, זבולון אורלב, אנסטסיה מיכאלי וישראל חסון, המבקשת לתקן את חוק איסור לשון הרע, בין היתר בדרך של הגדלת הפיצוי הסטטוטורי ל- 300,000 ש"ח. בנוסף, מבקשת ההצעה לאפשר לנפגע או לנציגו להוסיף את תגובתו המלאה לפרסום הפוגעני, באמצעי התקשורת או באתר האינטרנט בו פורסם.