מוקדי ידע

מוקדי ידע

תמונת מצב מקיפה של תחומי משפט שקבוצת האינטרנט, הסייבר וזכויות היוצרים בפרל כהן מתמחה בהם ובמרכזם המימשק הדינמי שבין משפט לטכנולוגיה.

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

שירותים מבוססי מיקום, מאגר ביומטרי, מצלמות טלוויזיה במרחב הציבורי, עקבות גנטיים ונתוני תקשורת - כיצד מסדיר הדין הישראלי את הזכות לפרטיות.

למד על פרטיות, אבטחת מידע וסייבר
תכנה חופשית

תכנה חופשית

מסמכים משפטיים בעברית הנוגעים לתוכנות קוד-פתוח, ובהם תרגומים לא רשמיים לעברית של הרשיונות הכלליים של גנו - GPL 2 & GPL 3.

למד על תכנה חופשית
חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית

במדור זה נעשה מאמץ לכנס את המידע הדרוש למי שמתעניין בהסדרת חתימה אלקטרונית בישראל ובעולם. בעוד שיש בו דגש על מידע משפטי, נמצא בו גם מידע טכנולוגי רב.
 
למד על חתימה אלקטרונית