הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת)(תיקון - חובת דיווח), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3531/25] של חבר הכנסת שמחה רוטמן ואח', המבקשת לתקן את הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, ולהחזיר לחוק את חובתן של הרשויות החוקרות (שפקעה בשנת 2011) לדווח לכנסת מדי שנה על יישומו של החוק. חבר הכנסת יריב לוין הגיש הצעת חוק דומה בעיקרה בכנסת ה-19 [פ/2055/19].