הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת)(תיקון - חובת דיווח), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2055/19] של חבר הכנסת יריב לוין, המבקשת לתקן את הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, ולהחזיר לחוק את חובתן של הרשויות החוקרות (שפקעה בשנת 2011) לדווח לכנסת מדי שנה על יישומו של החוק.