הצעת חוק המשטרה (חדירה לחומר מחשב), התשפ"ד - 2024

הצעת חוק פרטית [פ/4707/25] של חבר הכנסת צביקה פוגל, שנועדה להרחיב את ההוראות העוסקות בחדירה לחומר מחשב, "כך שלמשטרת ישראל יינתן כלי משמעותי במאבק מול ארגוני הפשיעה בעת עריכת חיפושים אלו". ההצעה מציעה, בין היתר, להסמיך את ביהמ"ש להורות על מתן צו חדירה לחומר מחשב שלא בפני עדים וללא ידיעת מחזיק המחשב, אם שוכנע שחיפוש כזה נדרש לגילוי, לחקירה או למניעה על עבירה שדינה מעל 10 שנות מאסר, או לתפיסת עבריינים שעברו עבירה כזו, ומטרת החיפוש תסוכל אם תיערך באופן גלוי.