תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), (תיקון מס' __), התשפ"ב-2022

תזכיר חוק שפרסם משרד המשפטים, שמטרתו ליישם הסכמים בינלאומיים שנחתמו עם ארה"ב, כחלק מהתנאים להצטרפות מדינת ישראל לתכנית הפטור מאשרות כניסה (Visa Waiver Program), שתאפשר לישראלים להיכנס לארה"ב ללא צורך בהנפקת אשרה. התזכיר מציע להקים מנגנון חילופי מידע סדור בין המדינות, על בסיס שאילתות והשוואת טביעות אצבעות ביומטריות שבידי הצדדים, אל מול מאגרים מדינתיים של הצד האחר. יישום חלק מהתנאים שנקבעו בהסדרים, הכוללים דרישה ממדינת ישראל להעביר מידע ממאגר טביעות האצבע המשטרתי, כמו גם העברת מידע פלילי, הנוגע בעיקרו לאזרחי ישראל ותושביה, אינו עולה בקנה אחד עם החוק הישראלי בנוסחו כיום.

לפיכך, התזכיר מציע לתקן את חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996, על-ידי הוספת סעיף ייעודי ליישום ההסדרים, שיאפשר להשתמש במאגר טביעות האצבע המשטרתי, העברת מידע מהמאגר וביצוע פעולות הנוגעות למידע זה. בנוסף, התזכיר מציע גם תיקון עקיף לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019, שיאפשר מסירת מידע פלילי של אדם.