הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(שלילת הסכמה כהיתר לחיפוש בחומר מחשב), התשפ"ג–2023

הצעת חוק פרטית [פ/2927/25] של חבר הכנסת אריאל קלנר, המבקשת לקבוע כי בשל פערי הכוחות המובנים בין נחקר לחוקריו, ובשל הפגיעה החריפה בפרטיות ובזכויות נחקרים שעלולה להיגרם לנחקר ולכל מי שעומד איתו בקשר דיגיטלי - כתוצאה מחיפוש בחומרי מחשב - לא יהיה תוקף להסכמת נחקר לחיפוש בחומר מחשב ויידרש צו שיפוטי כדי להתיר חיפוש שכזה. בנוסף, הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ראיה שהושגה בניגוד לאמור בהצעה, לא תהא קבילה ובית המשפט לא יהא מוסמך להתיר שימוש בה. חה"כ קלנר ואח' הגישו הצעת חוק זהה בכנסת ה-23 [פ/2117/23].