חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון מס' 4 - הוראת שעה), התשפ"ד-2024

אולי יעניין אותך גם

תיקון רביעי לחוק המאגר הביומטרי, המאפשר הגשת בקשה מקוונת להנפקת מסמך זיהוי, לאזרחים שהונפק להם בעבר מסמך זיהוי ביומטרי - וזאת כהוראת שעה לחצי שנה (עם אפשרות הארכה בחצי שנה נוספת). לעיון בהצעת החוק. לעיון בתזכיר החוק.