חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40), התשפ"ד-2024

תיקון 40 לפקודת המשטרה, שזכה לכינוי "חוק המעקבים", כיוון שנועד להסדיר את השימוש במערכת "עין הנץ" - המשמשת את משטרת ישראל לקריאת לוחיות זיהוי של רכבים ומאפשרת לה לעקוב אחר תנועת אזרחים בכבישים. הצבת והפעלת המצלמות נועדה לפי החוק לצורך המטרות הבאות בלבד - 1. מניעה, סיכול או גילוי של עבירות פשע או של עבירות שעלולות לסכן את שלומו או ביטחונו של אדם, את שלום הציבור או את ביטחון המדינה, וגילוי מעורבים בתכנון או בביצוע עבירות כאמור; 2. מניעת פגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש, בעת קיום חשש ממשי לפגיעה כאמור; 3. איתור נעדר או אדם שיש חשש לשלומו; 4. אכיפת איסורי כניסה למקומות ציבוריים, שניתנו על פי דין, או אכיפת צווי הרחקה ממקומות ציבוריים.