רגולציה וממשל

הצעת חוק הקמת מאגר מידע דיגיטלי בנושא הכשרות מקצועיות, התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1792/24] של חברת הכנסת חוה אתי עטייה, המבקשת לייעל את מערך ההכשרות המקצועיות, בין היתר על-ידי הקמת מאגר מידע מקצועי שיכלול את המגמות בשוק העבודה, המקצועות הדרושים במשק והכישורים הנדרשים עבור כל מקצוע. לפי ההצעה יוקם אתר אינטרנט שקוף לציבור, על-סמך מאגר המידע, על-מנת לאפשר לאזרחים המעוניינים בכך להחליט על אודות עתידם המקצועי.

חברת הכנסת אורנה ברביבאי ...

רגולציה וממשל

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/841/24] של חבר הכנסת עאידה תומא סלימאן ואח', המבקשת לקבוע כי ישיבות מועצה פומביות יצולמו וישודרו בשידור ישיר באתר האינטרנט של העירייה.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/2417/19]; בכנסת ה-20 על-ידי חברי הכנסת מיקי לוי [פ/331/20], תמר זנדברג [פ/332/20], דב חנין ואח' [פ/2373/20], מיקי לוי [ ...

פרטיות וסייבר

תזכיר חוק לתיקון פקודת המשטרה [נוסח חדש](תיקון מס' )(מערכות צילום מיוחדות), התשפ"א-2021

תזכיר החוק מבקש לקבוע כי משטרת ישראל תהיה רשאית להציב במרחב הציבורי מצלמות נייחות וניידות, שיזהו בזמן אמת בני אדם, ולהעביר מידע מהמצלמות הללו, בין השאר, לשב"כ, לאמ"ן ולעוד גופים ציבוריים. המשטרה תהיה רשאית להציב, להפעיל ולהשתמש ב"מערכת צילום מיוחדת" שיש בה אפשרות לאגור ולעבד נתונים או תמונות ולזהות בני-אדם וחפצים ובכך להתחקות אחריהם. השימוש במערכת ייעשה לצורך מניעה או ...

רגולציה וממשל

תזכיר חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2)(שליחת מסרים על ידי גופים ציבוריים באופן דיגיטלי), התשפ"א-2021

תזכיר חוק שפרסם משרד הדיגיטל הלאומי, שנועד לתקן את חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח - 2018. כיום, הדרך הרווחת להעברת מסרים מגופים ציבוריים לציבור היא באמצעות דיוור פיסי. תזכיר החוק המוצע נועד להתאים את אופן שליחת המסרים על ידי גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי ולאפשר שליחה של מסרים על ידי גופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים למי שהסכים לכך, גם במקומות ...

רגולציה וממשל

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/839/24] של חברת הכנסת תמר זנדברג, המבקשת לקבוע כי ישיבות מועצה פומביות יצולמו וישודרו בשידור ישיר באתר האינטרנט של העירייה.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואח' [פ/2417/19]; בכנסת ה-20 על-ידי חברי הכנסת מיקי לוי [פ/331/20], תמר זנדברג [פ/332/20], דב חנין ואח' [פ/2373/20], מיקי לוי [פ/2611/20], ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - תיעוד שיחות בין צרכן לעוסק ומסירתו לצרכן), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/314/24] של חברת הכנסת תמר זנדברג, המציעה לחייב עוסקים, שמתעדים את ההתקשרויות ואת שיחות השירות שלהם עם צרכנים (לרבות שיחות באמצעות תקשורת אלקטרונית), להעביר לצרכן לפי בקשתו תיעוד מלא של ההתקשרות והשיחות בין הצדדים. באמצעות תיעוד זה, יוכל הצרכן להציג הוכחות אשר יסייעו לו בהתמודדות מול העוסק ולהוכיח את צדקתו, אם אכן נעשה לו עוול, מבלי שיידרש ...

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון - ביטול המאגר הביומטרי), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1008/24] של חברת הכנסת תמר זנדברג, המבקשת לבטל את פרקים ד' ו- ה' לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, העוסקים ב"הקמת המאגר הביומטרי וניהולו" וב"העברת מידע מהמאגר הביומטרי וגישה אליו". הצעות חוק זהות הוגשו במהלך הכנסת ה-18: [פ/4191/18], הכנסת ה-19: [פ/585/19], [פ/1485/19], [פ/2349/19], ...

קורונה

הצעת חוק הקמת מאגר מידע דיגיטלי בנושא הכשרות מקצועיות, התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/56/24] של חברת הכנסת אורנה ברביבאי, המבקשת לייעל את מערך ההכשרות המקצועיות, בין היתר על-ידי הקמת מאגר מידע מקצועי שיכלול את המגמות בשוק העבודה, המקצועות הדרושים במשק והכישורים הנדרשים עבור כל מקצוע. לפי ההצעה יוקם אתר אינטרנט שקוף לציבור, על-סמך מאגר המידע, על-מנת לאפשר לאזרחים המעוניינים בכך להחליט על אודות עתידם המקצועי. חברת הכנסת ברביבאי הגישה הצעת ...