צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה)(הארכת תקופת הוראת השעה), התשפ"ד-2024

צו המאריך את תוקפה של הוראת שעה קודמת, המאפשרת להמשיך לאסוף טביעות אצבע למאגר הביומטרי, וזאת עד ליום 31.12.2024 [לעיון בטיוטת הצו].