הימורים

הצעת חוק העונשין (תיקון - משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/1940/18] של חברי הכנסת רונית תירוש, זבולון אורלב ואח'. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת ה-16 על-ידי חה"כ רוני בר-און [פ/1942/16] והכנסת ה-17 על-ידי חה"כ מיכאל מלכיאור [פ/1863/17] ורונית תירוש [פ/1923/17].

אחריות ספקים

הצעת סעיף 4ט. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982

הצעת חוק שהגיש שר התקשורת אריאל אטיאס ואושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום 8.7.2007 כתחליף להצ"ח הפרטית 892 של ח"כ אמנון כהן (ש"ס): חיוב ספקי גישה לאינטרנט להציע שירותי סינון לאתרי אלימות, תועבה והימורים. הנוסח המצורף עבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום 26.2.2008.

הימורים

הצעת חוק העונשין (תיקון - משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס"ז-2007

הצעת חוק פרטית [פ/1923/17] של חה"כ רונית תירוש. ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעה ביום 14.7.2007. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת ה-16 על-ידי חה"כ רוני בר-און [פ/1942/16] והכנסת ה-17 על-ידי חה"כ מיכאל מלכיאור [פ/1863/17].