הצעת חוק העונשין (תיקון - משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס"ד-2004

הצעת חוק פרטית [פ/1942/16] של חבר הכנסת רוני בר-און.