הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014

הצעת חוק ממשלתית (בהמשך לתזכיר חוק בעניין זה) שמטרתה ליצור הסדר המקנה סמכות להגביל שימוש במקומות החשודים כי הם משמשים לביצוע עבירות, הן בעולם הפיזי והן ברשת האינטרנט. התיקון אף מבקש להסדיר את סמכותו של קצין משטרה מוסמך להורות לספקיות הגישה לאינטרנט ולמנועי חיפוש להגביל את הגישה לאתרי אינטרנט המשמשים לביצוע עבירות בתחום ההימורים, הסמים או המציגים תוכן פדופילי. חלק מההצעה הנוכחית הוגש גם כהצעת חוק פרטית [פ/1560/19] של חבר יריב לוין.