הצעת חוק העונשין (תיקון - משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס"ז-2006

הצעת חוק פרטית [פ/1863/17] של חה"כ מיכאל מלכיאור. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת ה-16 על-ידי חה"כ רוני בר-און [פ/1942/16].