הצעת סעיף 4ט. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982

הצעת חוק שהגיש שר התקשורת אריאל אטיאס ואושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום 8.7.2007 כתחליף להצ"ח הפרטית 892 של ח"כ אמנון כהן (ש"ס): חיוב ספקי גישה לאינטרנט להציע שירותי סינון לאתרי אלימות, תועבה והימורים. הנוסח המצורף עבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום 26.2.2008.