הצעת חוק העונשין (תיקון - משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס"ז-2007

הצעת חוק פרטית [פ/1923/17] של חה"כ רונית תירוש. ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעה ביום 14.7.2007. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת ה-16 על-ידי חה"כ רוני בר-און [פ/1942/16] והכנסת ה-17 על-ידי חה"כ מיכאל מלכיאור [פ/1863/17].