הצעת חוק העונשין (תיקון - משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/1940/18] של חברי הכנסת רונית תירוש, זבולון אורלב ואח'. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת ה-16 על-ידי חה"כ רוני בר-און [פ/1942/16] והכנסת ה-17 על-ידי חה"כ מיכאל מלכיאור [פ/1863/17] ורונית תירוש [פ/1923/17].