הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח חשבונית ושובר זיכוי לצרכן בדרך מקוונת), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3785/25] של חבר הכנסת ינון אזולאי ואח', המבקשת לקבוע כי "קמעונאי גדול" יציע מסירה דיגיטלית של חשבונית וכן שובר זיכוי לצרכנים. הצרכן יוכל לבחור אם ברצונו לקבלם באופן דיגיטלי או בהעתק פיזי. בעסקת מכר מרחוק, יחויב הקמעונאי הגדול במשלוח חשבונית עסקה מפורטת באמצעות קובץ דיגיטלי באופן מידי, וגם במשלוח חשבונית נייר עם מסירת הטובין או מתן השירות שהוזמן.