הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(תיקון - ייעוץ פנסיוני דיגיטלי), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3894/25] של חבר הכנסת ינון אזולאי, המציעה לאפשר לבנק שאין לו סניפים להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי, כגון היוועדות חזותית, כדי לדמות את הייעוץ לפגישה בסניף הבנק וכדי לאפשר ייעוץ על בסיס נתונים ששניתן להציג.